Boka demoLogga in
Ekonomi

Nettoskuld

Visar nettoskulden under specificerad period.

Vad är det?

Nettoskuld representerar skillnaden mellan en organisations totala skulder och dess likvida medel samt andra likvida tillgångar. Det ger en indikation på hur mycket skulder som återstår att betala efter att tillgångarna har dragits av.

Hur räknas det ut?

Totala skulder − Likvida medel och likvida tillgångar = Nettoskuld

Varför är det viktigt att följa?

Nettoskuld är en viktig finansiell parameter som används för att bedöma den effektiva skuldsättningen och den finansiella hälsan för en organisation. En lägre nettoskuld indikerar vanligtvis en starkare ekonomisk ställning och minskad beroendet av externt finansierade skulder.

Fler mätvärden och nyckeltal inom Ekonomi

Bläddra bland alla
Ekonomi

Ackumulerad avvikelse mot budget

Visar skillnad mellan faktiskt utfall och budget för innevarande år under specificerad period.

Homepal

Det enda BI-verktyget framtaget för fastighetsbranschen

Homepal är ett verktyg för uppföljning och rapportering som är specialbyggt för medarbetare på fastighetsbolag. Med Homepal börjar du aldrig från noll, utan med nyckeltal som redan är beräknade och dashboards som redan är uppbyggda – som du sedan kan modifiera precis som du vill, helt utan hjälp av konsulter.

Sortiment av nyckeltal och mätvärden

Aktivera färdiga mätvärden och nyckeltal med ett enkelt klick från vårt sortiment.

Enhetlig datastruktur

Din data kopplas till en branschspecifik och beprövad datamodell för en enhetlig analysmiljö.

Oändlig skalbarhet

Bjud in så många användare som behövs från er organisation utan begränsningar.

Psst... Vad väntar du på?
Boka demo