Boka demoLogga in
Ekonomi

Överskottsgrad

Visar överskottsgraden under specificerad period.

Vad är det?

Överskottsgrad representerar den procentuella andelen av hyresintäkterna som överstiger driftskostnaderna för en fastighet. Med andra ord visar det hur mycket överskott eller vinst genereras från fastighetens drift.

Hur räknas det ut?

(Driftnetto / Intäkter) = Överskottsgrad (%)

Varför är det viktigt att följa?

Överskottsgrad är en viktig nyckeltalsmått för att bedöma fastighetens ekonomiska hållbarhet och lönsamhet. En hög överskottsgrad indikerar att fastigheten genererar betydande överskott jämfört med sina driftskostnader, vilket är positivt för fastighetsägare och investerare. Det är viktigt eftersom det ger insikter i fastighetens förmåga att täcka kostnaderna och generera vinst, vilket i sin tur påverkar dess övergripande ekonomiska hälsa.

Fler mätvärden och nyckeltal inom Ekonomi

Bläddra bland alla
Ekonomi

Ackumulerad avvikelse mot budget

Visar skillnad mellan faktiskt utfall och budget för innevarande år under specificerad period.

Homepal

Det enda BI-verktyget framtaget för fastighetsbranschen

Homepal är ett verktyg för uppföljning och rapportering som är specialbyggt för medarbetare på fastighetsbolag. Med Homepal börjar du aldrig från noll, utan med nyckeltal som redan är beräknade och dashboards som redan är uppbyggda – som du sedan kan modifiera precis som du vill, helt utan hjälp av konsulter.

Sortiment av nyckeltal och mätvärden

Aktivera färdiga mätvärden och nyckeltal med ett enkelt klick från vårt sortiment.

Enhetlig datastruktur

Din data kopplas till en branschspecifik och beprövad datamodell för en enhetlig analysmiljö.

Oändlig skalbarhet

Bjud in så många användare som behövs från er organisation utan begränsningar.

Psst... Vad väntar du på?
Boka demo