Boka demoLogga in
Ekonomi

Soliditet

Visar soliditeten under specificerad period.

Vad är det?

Soliditet representerar andelen eget kapital i förhållande till den totala balansomslutningen för en organisation eller ett företag. Det visar hur stor del av tillgångarna som finansieras med eget kapital snarare än skulder.

Hur räknas det ut?

(Eget kapital / Total balansomslutning) = Soliditet (%)

Varför är det viktigt att följa?

Soliditet är en väsentlig finansiell indikator som ger insikter i företagets finansiella stabilitet och risknivå. En hög soliditet indikerar att en betydande del av företagets tillgångar är ägarkapital, vilket kan signalera en stark ekonomisk grund och ökad motståndskraft mot ekonomiska svängningar.

Fler mätvärden och nyckeltal inom Ekonomi

Bläddra bland alla
Ekonomi

Ackumulerad avvikelse mot budget

Visar skillnad mellan faktiskt utfall och budget för innevarande år under specificerad period.

Homepal

Det enda BI-verktyget framtaget för fastighetsbranschen

Homepal är ett verktyg för uppföljning och rapportering som är specialbyggt för medarbetare på fastighetsbolag. Med Homepal börjar du aldrig från noll, utan med nyckeltal som redan är beräknade och dashboards som redan är uppbyggda – som du sedan kan modifiera precis som du vill, helt utan hjälp av konsulter.

Sortiment av nyckeltal och mätvärden

Aktivera färdiga mätvärden och nyckeltal med ett enkelt klick från vårt sortiment.

Enhetlig datastruktur

Din data kopplas till en branschspecifik och beprövad datamodell för en enhetlig analysmiljö.

Oändlig skalbarhet

Bjud in så många användare som behövs från er organisation utan begränsningar.

Psst... Vad väntar du på?
Boka demo