Meta Pixel

Boka demoLogga in
Energi

Energianvändning (NÅK)

Visar normalårskorrigerad energianvändning under specificerad period.

Vad är det?

Normalårskorrigering (NÅK), även känd som väderjustering, involverar en omvandling av konsumtionsdata för att beakta variationer i temperatur och utomhusförhållanden. Genom denna justering blir det möjligt att jämföra konsumtionsvärden mellan olika år utan att ovanliga väderförhållanden påverkar beräkningarna.

För att utföra säsongsmässig anpassning hämtas data från olika väderstationer, där värden från SMHI, som har ett nätverk av väderstationer över hela Sverige, ofta integreras.

Nyckeltalet tittar alltså på en energianvändning som är viktad utefter de förhållanden som varit för att i slutändan kunna jämföra tidsperioder (år, kvartal, månad) mot varandra på ett rättvist sätt.

Hur räknas det ut?

Summerad energianvändning × korrigeringsfaktor = Wh

* Inkluderar endast användningen under specificerad tidsperiod.

Varför är det viktigt att följa?

Det är viktigt för ett fastighetsbolag att följa upp och analysera Normalårskorrigerad energiförbrukning av flera skäl:

  1. Effektivitetsbedömning: Normalårskorrigerad energiförbrukning är en central prestandamätare för fastighetsbolag. Genom att noggrant övervaka och utvärdera detta nyckeltal kan bolaget bedöma hur väl deras byggnader och system hanterar energianvändningen. Det ger en värdefull indikation på effektiviteten i energihanteringen och hjälper till att identifiera områden där förbättringar kan göras för att minska onödig energiförbrukning.

  2. Ekonomiska aspekter: Energiförbrukning påverkar direkt fastighetsbolagets ekonomi. Genom att förstå och hantera detta nyckeltal kan de effektivisera energianvändningen och därmed minska de operativa kostnaderna. Detta inkluderar minskade energikostnader och även potentiella besparingar på underhåll och reparationer relaterade till energisystem.

  3. Miljöansvar: Energiförbrukning har även en betydande miljöpåverkan. Genom att minska energiförbrukningen kan fastighetsbolag minska sina koldioxidutsläpp och bidra till en mer hållbar miljö. Detta är särskilt viktigt med tanke på dagens ökande fokus på miljöansvar och hållbarhetsmål.

  4. Kund- och hyresgästnöjdhet: Många kunder och hyresgäster är intresserade av energieffektivitet och hållbarhet. Genom att aktivt hantera och förbättra sin energiförbrukning kan fastighetsbolag möta dessa förväntningar och öka nöjdheten bland sina kunder och hyresgäster.

Sammanfattningsvis är att följa upp Normalårskorrigerad energiförbrukning av stor betydelse för fastighetsbolag. Det hjälper dem att effektivisera sina energianvändningspraxis, minska kostnader, minska miljöpåverkan och öka kundnöjdheten. Det är ett viktigt verktyg för att uppnå hållbara och lönsamma verksamheter.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!