Meta Pixel

Boka demoLogga in
Energi

Solproduktion

Visar mängden solcellsproducerad el under specificerad period.

Vad är det?

Nyckeltalet visar den totala mängden elektricitet som genereras av solcellssystemet under en given tidsperiod. Det representerar den faktiska produktionen av el från solen och mäts vanligtvis i kilowattimmar (kWh) eller megawattimmar (MWh).

Detta nyckeltal ger en kvantitativ uppfattning om mängden ren och förnybar energi som genereras av solcellssystemet. Det kan användas för att utvärdera hur väl solcellerna presterar och hur mycket el de bidrar till den totala energiförsörjningen för en fastighet, byggnad eller anläggning.

Det är ett värdefullt nyckeltal för att övervaka och rapportera på, och för att mäta effekten av solcellssystemet för att minska beroendet av extern energi (som inte alltid är förnybar). Det är också användbart för att utvärdera solcellssystemets ekonomiska lönsamhet och hur väl det stöder organisationens hållbarhetsmål.

Hur räknas det ut?

Summerad solproduktion = Wh

* Inkluderar endast produktionen under specificerad tidsperiod.

Varför är det viktigt att följa?

Att följa nyckeltalet är viktigt av flera skäl:

  1. Hållbarhet: Det ger en kvantitativ indikation på hur mycket ren och förnybar energi solcellssystemet genererar. Genom att mäta solcellsproduktionen kan organisationer bedöma sin miljöpåverkan och hur väl de bidrar till hållbarhetsmål.

  2. Energiförsörjning: Nyckeltalet visar hur mycket av den totala energiförsörjningen som täcks av solcellssystemet. Det kan användas för att minska beroendet av externa energikällor och stabilisera energikostnaderna.

  3. Investeringar: För organisationer och fastighetsägare som har investerat i solcellssystem är det viktigt att följa nyckeltalet för att övervaka avkastningen på investeringen och bedöma om den ekonomiska lönsamheten uppfyller förväntningarna.

  4. Rapportering: Det är användbart för intern och extern rapportering, inklusive att visa för intressenter och kunder hur mycket ren energi som genereras av solcellssystemet.

  5. Måluppfyllelse: Solcellsproduktionen kan jämföras med mål för förnybar energi och hållbarhet. Det hjälper organisationer att bedöma om de når sina mål och vilka åtgärder som kan behövas för att förbättra prestationen.

Sammanfattningsvis ger nyckeltalet en grundläggande mätning av solcellssystemets prestation och dess påverkan på organisationens hållbarhetssträvanden och ekonomi. Det är en viktig del av att följa och optimera användningen av solenergi.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!