Boka demoLogga in
Hållbarhet

Solproduktion per m² (Atemp)

Visar solcellsproducerad el per tempererad kvadratmeter under specificerad period.

Vad är det?

Nyckeltalet representerar mängden elektricitet som genereras av solceller i förhållande till den uppvärmda ytan av en byggnad eller fastighet. Det mäter effektiviteten och produktionskapaciteten för solcellssystemet per kvadratmeter av det utrymme som används för uppvärmt.

Detta nyckeltal ger insikter i hur väl solcellssystemet utnyttjar den tillgängliga ytan för uppvärmning och producerar el. En hög siffra kan indikera en effektiv användning av solenergiressurserna och en potentiellt god avkastning på investeringen i solcellssystemet. Å andra sidan kan en låg siffra tyda på att solcellssystemet inte utnyttjar ytan effektivt eller att det finns utmaningar som påverkar produktionen.

Det kan vara användbart för att utvärdera effektiviteten av sina solcellssystem och göra beslut om underhåll, uppgraderingar eller utökningar av solcellskapaciteten. Det kan också hjälpa till att bedöma hur solenergi bidrar till att täcka energibehoven inom en fastighet eller byggnad.

Atemp, eller termisk referensarea, är den specifika golvyta som används som grund för beräkning av byggnadens primärenergital. Det beskriver i huvudsak ytan för våningsplanen som värms upp och ligger inom byggnadens klimatskärm. Det finns ingen begränsning av denna yta med avseende på höjden av utrymmet.

Atemp definieras som summan av den invändiga ytan för varje våningsplan, vindsplan och källarplan där temperaturen hålls över 10 °C. Denna summa inkluderar även ytan upptagen av innerväggar, öppningar för trappor, schakt och liknande. Däremot inkluderas inte ytan för garage som ligger inom byggnaden, i bostadshus eller andra lokalbyggnader.

Nyckeltalet tittar alltså på mängden energi som producerats av solceller, samt dividerar användningen med fastighetens totala (uppvärmda) area, för att i slutändan kunna jämföra fastigheter och områden mot varandra – då deras storlek inte längre spelar någon roll, bara effektiviteten. Enheten blir Wh/m2.

Notera att det alltså inte är effektiviteten av själva solcellerna (och dess yta) som mäts, utan effektiviteten av själva beståndet man tittar på; det vill säga hur mycket el en fastighet eller ett område producerar i förhållande till dess storlek (m2).

Hur räknas det ut?

Summerad solproduktion / Atemp = Wh/m2

* Inkluderar endast produktionen under specificerad tidsperiod.

Varför är det viktigt att följa?

Att följa nyckeltalet är viktigt av flera skäl:

  1. Effektivitet: Det ger en indikation på hur effektivt solcellssystemet är när det gäller att generera elektricitet i förhållande till den yta som används för uppvärmning. (Det kan också hjälpa till att bedöma om solcellerna används på ett optimalt sätt)

  2. Avkastning på investering: Genom att övervaka detta nyckeltal kan fastighetsägare eller förvaltare bedöma om deras investering i solcellssystemet ger en god avkastning genom att mäta produktionskapaciteten i relation till användningen av den uppvärmda ytan.

  3. Uppgraderingsbeslut: Information om solcellsproduktionen per kvadratmeter kan vara användbar vid beslut om uppgraderingar eller utökningar av solcellssystemet. Om nyckeltalet är lågt kan det tyda på att det finns utrymme för förbättring eller expansion.

  4. Energiförvaltning: Det hjälper till att bedöma hur solenergi bidrar till att täcka energibehoven för uppvärmning inom fastigheten. Det är användbart för energiförvaltning och att minimera beroendet av externa energikällor.

  5. Miljöpåverkan: Genom att maximera solcellssystemets effektivitet kan organisationer minska sin miljöpåverkan genom att producera mer ren och förnybar energi från solen.

Sammanfattningsvis ger nyckeltalet insikter i solcellssystemets effektivitet och hur väl det bidrar till energiförsörjningen för uppvärmning. Det är användbart för ekonomisk planering, investeringsbeslut och hållbarhetsstrategier för fastigheter och byggnader.

Fler mätvärden och nyckeltal inom Hållbarhet

Bläddra bland alla
Hållbarhet

Andel gröna m² av uthyrda m²

Visar andel kvadratmetrar med gröna avtal av total uthyrd yta för en specificerad tidpunkt.

Homepal

Det enda BI-verktyget framtaget för fastighetsbranschen

Homepal är ett verktyg för uppföljning och rapportering som är specialbyggt för medarbetare på fastighetsbolag. Med Homepal börjar du aldrig från noll, utan med nyckeltal som redan är beräknade och dashboards som redan är uppbyggda – som du sedan kan modifiera precis som du vill, helt utan hjälp av konsulter.

Sortiment av nyckeltal och mätvärden

Aktivera färdiga mätvärden och nyckeltal med ett enkelt klick från vårt sortiment.

Enhetlig datastruktur

Din data kopplas till en branschspecifik och beprövad datamodell för en enhetlig analysmiljö.

Oändlig skalbarhet

Bjud in så många användare som behövs från er organisation utan begränsningar.

Psst... Vad väntar du på?
Boka demo