Meta Pixel

Boka demoLogga in
Energi

Vattenanvändning

Visar vattenanvändning under specificerad period.

Vad är det?

Mätvärdet avser den mängd vatten som används inom ett fastighetsbestånd under en viss tidsperiod. Det är ett viktigt mått på hur mycket vatten som förbrukas för olika ändamål inom byggnader och områden som fastighetsbolaget ansvarar för.

Vattenanvändning kan till exempel inkludera följande aspekter:

  1. Hushållsvatten: Detta omfattar vattnet som används av de boende eller hyresgästerna i fastigheterna för dagliga ändamål såsom dricksvatten, duschning, toalettspolning, tvätt, matlagning och diskning.

  2. Kommerciell användning: Om fastigheterna inkluderar kommersiella utrymmen eller kontor, kan vattenanvändningen även inkludera användning i affärer, restauranger, eller andra verksamheter som är belägna i fastigheterna.

  3. Bevattning: Om fastigheterna har trädgårdar, grönområden eller grönsaksodlingar som kräver bevattning, räknas även detta vatteninnehåll med i mätningen.

  4. Kylsystem: Vissa fastigheter har kylsystem som använder vatten för att reglera inomhustemperaturen. Detta vatten räknas också med i vattenanvändningen.

  5. Brandsläckning: Även vatten som används för brandsläckningssystem i fastigheterna kan räknas som en del av vattenanvändningen.

Det brukar oftast delas in i två vattenslag; kallt och varmt när man tittar närmre på det. Enheten är m3.

Hur räknas det ut?

Summerad vattenanvändning = m3

* Inkluderar endast användningen under specificerad tidsperiod.

Varför är det viktigt att följa?

Att följa vattenanvändning är viktigt av flera skäl:

  1. Kostnadsanalys: Det ger fastighetsbolaget insikt i sina vattenkostnader och kan hjälpa till att identifiera möjligheter till kostnadsbesparingar genom att minska onödig vattenanvändning.

  2. Hållbarhet: Mätning av vattenanvändning är en viktig del av att bedöma och förbättra hållbarheten inom fastighetsverksamhet. Genom att minska vattenanvändningen kan fastighetsbolaget minska sin miljöpåverkan och bidra till vattensparande initiativ.

  3. Rapportering: I vissa områden kan fastighetsbolag vara skyldiga att rapportera sin vattenanvändning till myndigheter eller följa specifika vattenbesparingsmål och regler.

  4. Kundnöjdhet: Många hyresgäster och kunder är idag medvetna om hållbarhet och kan värdera fastighetsbolags insatser för att minska vattenanvändningen och därmed minimera resursavfall.

Sammanfattningsvis är vattenanvändning inom fastighetsbolag en viktig indikator på både ekonomisk effektivitet och hållbarhetsåtgärder. Genom att övervaka och effektivisera sin vattenanvändning kan fastighetsbolag uppnå kostnadsbesparingar och bidra till en mer hållbar framtid.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!