Boka demoLogga in
Beståndet

Aktiva fastigheter

Visar antalet aktiva fastigheter vid specificerad tidpunkt.

Vad är det?

Nyckeltalet visar helt enkelt det exakta antalet fastigheter som ett fastighetsbolag äger, förvaltar eller har under sitt ansvar vid en given tidpunkt. Det är en kvantitativ indikator som ger en översiktlig bild av omfattningen av fastighetsportföljen.

Det kan verka som ett enkelt nyckeltal, men överraskande nog upplever många medarbetare det som svårt att få en enkel och korrekt översikt. Det kan bero på att det inte finns en bra sammanställning i fastighetssystemet eller att gamla och inaktiva fastigheter fortfarande finns kvar och skapar förvirring.

Hur räknas det ut?

Summerat antal fastigheter

* Inkluderar endast de fastigheter där från datum och till datum ligger på varsin sida om specificerad tidpunkt.

Varför är det viktigt att följa?

Att följa nyckeltalet är viktigt för fastighetsbolag och organisationer av flera skäl:

  1. Verksamhetsöversikt: Antalet aktiva fastigheter ger en översikt över omfattningen av fastighetsportföljen. Det hjälper till att definiera bolagets storlek och räckvidd inom fastighetsbranschen.

  2. Ekonomisk planering: För att budgetera och planera ekonomiskt är det avgörande att ha en exakt uppfattning om hur många fastigheter som förvaltas. Detta gör det möjligt att beräkna driftskostnader, investeringar och intäkter mer precist.

  3. Underhåll och skötsel: Genom att veta antalet fastigheter kan fastighetsbolaget effektivt planera och genomföra rutinmässigt underhåll, reparationer och renoveringar. Detta säkerställer att fastigheterna är i gott skick och håller hög kvalitet.

  4. Tillväxt och strategi: Kunskap om antalet aktiva fastigheter är avgörande när det gäller att utveckla och genomföra tillväxtstrategier. Det kan inkludera förvärv av nya fastigheter, försäljning av befintliga, eller utveckling av nya projekt.

  5. Rapportering: Det ger fastighetsbolaget möjlighet att rapportera sin portföljstorlek och prestanda till interna och externa intressenter, inklusive investerare, styrelsen och myndigheter.

Sammanfattningsvis ger nyckeltalet en värdefull översikt över fastighetsportföljen och är grundläggande för effektiv drift, ekonomisk planering och strategisk tillväxt inom fastighetsbranschen. Det är en central del av fastighetsbolagets övergripande verksamhetsstyrning och beslutsfattande.

Fler mätvärden och nyckeltal inom Beståndet

Bläddra bland alla
Beståndet

Aktiva fastigheter

Visar antalet aktiva fastigheter vid specificerad tidpunkt.

Homepal

Det enda BI-verktyget framtaget för fastighetsbranschen

Homepal är ett verktyg för uppföljning och rapportering som är specialbyggt för medarbetare på fastighetsbolag. Med Homepal börjar du aldrig från noll, utan med nyckeltal som redan är beräknade och dashboards som redan är uppbyggda – som du sedan kan modifiera precis som du vill, helt utan hjälp av konsulter.

Sortiment av nyckeltal och mätvärden

Aktivera färdiga mätvärden och nyckeltal med ett enkelt klick från vårt sortiment.

Enhetlig datastruktur

Din data kopplas till en branschspecifik och beprövad datamodell för en enhetlig analysmiljö.

Oändlig skalbarhet

Bjud in så många användare som behövs från er organisation utan begränsningar.

Psst... Vad väntar du på?
Boka demo