Boka demoLogga in
Beståndet

Aktiva hyresobjekt

Visar antalet aktiva hyresobjekt vid specificerad tidpunkt.

Vad är det?

Nyckeltalet visar det exakta antalet hyresobjekt som ett fastighetsbolag förvaltar eller har under sitt ansvar vid en specifik tidpunkt. Det är en kvantitativ indikator som ger en översikt över antalet hyresobjekt i fastighetsbolagets verksamhet.

Det kan verka som ett enkelt nyckeltal, men överraskande nog upplever många medarbetare det som svårt att få en enkel och korrekt översikt. Det kan bero på att det inte finns en bra sammanställning i fastighetssystemet eller att gamla och inaktiva hyresobjekt fortfarande finns kvar och skapar förvirring.

Det blir ofta intressant genom att dela upp nyckeltalet ytterligare (i t.ex. prisnivå, objekttyp eller storlek).

Hur räknas det ut?

Summerat antal hyresobjekt

* Inkluderar endast de hyresobjekt där från datum och till datum ligger på varsin sida om specificerad tidpunkt.

Varför är det viktigt att följa?

Att följa nyckeltalet är viktigt för fastighetsbolag och organisationer inom fastighetsbranschen av flera skäl:

  1. Portföljhantering: Det ger fastighetsbolaget en översikt över storleken och sammansättningen av sin portfölj av hyresobjekt. Detta är avgörande för att förstå omfattningen av deras verksamhet och vilka typer av fastigheter de förvaltar.

  2. Ekonomisk planering: Genom att ha korrekt information om antalet aktiva hyresobjekt kan fastighetsbolaget bättre planera sin ekonomi. Det inkluderar att beräkna hyresintäkter, budgetera för underhåll och hantera driftskostnader.

  3. Strategisk tillväxt: Antalet aktiva hyresobjekt kan användas som en grund för att planera och genomföra tillväxtstrategier. Det kan inkludera förvärv av nya hyresfastigheter eller försäljning av befintliga objekt.

  4. Rapportering: Det ger fastighetsbolaget möjlighet att rapportera sin portföljstorlek och prestanda till interna och externa intressenter, inklusive investerare, styrelsen och myndigheter.

Tänk på! Genom att dela upp detta nyckeltal i faktorer (som t.ex. prisnivå, objekttyp och storlek) får man en mer detaljerad och djupgående förståelse för fastighetsportföljen. Dessa insikter är användbara för målgruppsinriktad marknadsföring, prisfastställning, hyresavtalsstrategier och mycket mer.

Sammanfattningsvis ger nyckeltalet en grundläggande insikt i fastighetsbolagets verksamhet och är avgörande för ekonomisk planering, resurshantering, strategisk tillväxt och rapportering. Det hjälper till att optimera verksamhetens effektivitet och ansvarighet gentemot olika intressenter.

Fler mätvärden och nyckeltal inom Beståndet

Bläddra bland alla
Beståndet

Aktiva fastigheter

Visar antalet aktiva fastigheter vid specificerad tidpunkt.

Homepal

Det enda BI-verktyget framtaget för fastighetsbranschen

Homepal är ett verktyg för uppföljning och rapportering som är specialbyggt för medarbetare på fastighetsbolag. Med Homepal börjar du aldrig från noll, utan med nyckeltal som redan är beräknade och dashboards som redan är uppbyggda – som du sedan kan modifiera precis som du vill, helt utan hjälp av konsulter.

Sortiment av nyckeltal och mätvärden

Aktivera färdiga mätvärden och nyckeltal med ett enkelt klick från vårt sortiment.

Enhetlig datastruktur

Din data kopplas till en branschspecifik och beprövad datamodell för en enhetlig analysmiljö.

Oändlig skalbarhet

Bjud in så många användare som behövs från er organisation utan begränsningar.

Psst... Vad väntar du på?
Boka demo