Meta Pixel

Boka demoLogga in
Beståndet

Objektarea

Visar total area för objekt just nu.

Vad är det?

Nyckeltalet visar den samlade ytan av alla hyresobjekt i ett bestånd eller för en specifik fastighet. Det representerar den totala användbara ytan som är tillgänglig för uthyrning – och kan till exempel inkludera bostäder, kontorsutrymmen, butiker, lager, eller andra typer av hyresbara ytor.

Detta nyckeltal ger en översikt över den samlade storleken av hyresportföljen och kan vara användbart för fastighetsförvaltare och fastighetsägare när de planerar och hanterar sina fastigheter, inklusive uthyrning, underhåll och investeringsbeslut.

Hur räknas det ut?

Antal m² summerat

* Inkluderas endast hyresobjektens area.

Varför är det viktigt att följa?

Att följa nyckeltalet är viktigt av flera skäl:

  1. Beståndshantering: Det ger en översikt över den totala storleken på hyresbeståndet, vilket är avgörande för att effektivt hantera och planera underhåll, renoveringar och uppgraderingar.

  2. Uthyrningsstrategi: Informationen om den totala ytan hjälper organisationen att utveckla en strategi för uthyrning och att maximera utnyttjandet av tillgängliga ytor.

  3. Ekonomisk planering: Nyckeltalet ger underlag för budgetering och ekonomisk planering, inklusive fastställande av hyror och förväntade intäkter.

  4. Investeringar och utveckling: Det är användbart vid beslut om fastighetsinvesteringar, t.ex. om det är värt att bygga ut eller utveckla hyresobjekt ytterligare.

Sammanfattningsvis ger nyckeltalet värdefull information för fastighetsförvaltning och ekonomisk planering. Det är ett viktigt verktyg för att effektivt hantera fastighetsportföljen och fatta strategiska beslut om uthyrning och investeringar.

Fler mätvärden och nyckeltal inom Beståndet

Bläddra bland alla
Beståndet

Aktiva fastigheter

Visar antalet aktiva fastigheter vid specificerad tidpunkt.

Homepal

Det enda BI-verktyget framtaget för fastighetsbranschen

Homepal är ett verktyg för uppföljning och rapportering som är specialbyggt för medarbetare på fastighetsbolag. Med Homepal börjar du aldrig från noll, utan med nyckeltal som redan är beräknade och dashboards som redan är uppbyggda – som du sedan kan modifiera precis som du vill, helt utan hjälp av konsulter.

Sortiment av nyckeltal och mätvärden

Aktivera färdiga mätvärden och nyckeltal med ett enkelt klick från vårt sortiment.

Enhetlig datastruktur

Din data kopplas till en branschspecifik och beprövad datamodell för en enhetlig analysmiljö.

Oändlig skalbarhet

Bjud in så många användare som behövs från er organisation utan begränsningar.

Psst... Vad väntar du på?
Boka demo