Meta Pixel

Boka demoLogga in
Beståndet

Objektarea

Visar total area för objekt just nu.

Vad är det?

Nyckeltalet visar den samlade ytan av alla hyresobjekt i ett bestånd eller för en specifik fastighet. Det representerar den totala användbara ytan som är tillgänglig för uthyrning – och kan till exempel inkludera bostäder, kontorsutrymmen, butiker, lager, eller andra typer av hyresbara ytor.

Detta nyckeltal ger en översikt över den samlade storleken av hyresportföljen och kan vara användbart för fastighetsförvaltare och fastighetsägare när de planerar och hanterar sina fastigheter, inklusive uthyrning, underhåll och investeringsbeslut.

Hur räknas det ut?

Antal m² summerat

* Inkluderas endast hyresobjektens area.

Varför är det viktigt att följa?

Att följa nyckeltalet är viktigt av flera skäl:

  1. Beståndshantering: Det ger en översikt över den totala storleken på hyresbeståndet, vilket är avgörande för att effektivt hantera och planera underhåll, renoveringar och uppgraderingar.

  2. Uthyrningsstrategi: Informationen om den totala ytan hjälper organisationen att utveckla en strategi för uthyrning och att maximera utnyttjandet av tillgängliga ytor.

  3. Ekonomisk planering: Nyckeltalet ger underlag för budgetering och ekonomisk planering, inklusive fastställande av hyror och förväntade intäkter.

  4. Investeringar och utveckling: Det är användbart vid beslut om fastighetsinvesteringar, t.ex. om det är värt att bygga ut eller utveckla hyresobjekt ytterligare.

Sammanfattningsvis ger nyckeltalet värdefull information för fastighetsförvaltning och ekonomisk planering. Det är ett viktigt verktyg för att effektivt hantera fastighetsportföljen och fatta strategiska beslut om uthyrning och investeringar.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!