Meta Pixel

Boka demoLogga in
Uthyrning

Annonser per objekt

Visar genomsnittligt antal annonser som krävs för uthyrning för hyresobjekt som är reellt vakanta under specificerad tidsperiod.

Vad är det?

Nyckeltalet visar hur många annonser eller marknadsföringsinsatser som krävs för att lyckas uthyra ett hyresobjekt. Det ger en indikation på effektiviteten i marknadsföringsstrategin och förmågan att locka potentiella hyresgäster till fastigheten.

Sammanfattningsvis hjälper detta nyckeltal fastighetsbolaget att utvärdera och optimera sin marknadsföringsstrategi för att öka uthyrningshastigheten och därigenom maximera hyresintäkterna.

Hur räknas det ut?

Antal annonser / Antal hyresobjekt

* Inkluderar endast hyresobjekt som någon gång varit reellt vakanta under specificerad period.
* Räknar annonser från det att avtal är uppsagt till det att nytt avtal startar.

Varför är det viktigt att följa?

Man bör följa nyckeltalet av flera skäl:

  1. Kostnadseffektivitet: Genom att mäta hur många annonser som krävs för att hyra ut ett objekt kan fastighetsbolaget bedöma kostnaden för marknadsföring per uthyrning. Det hjälper dem att optimera sin marknadsföringsbudget och minska onödiga kostnader.

  2. Effektiv marknadsföring: Nyckeltalet ger insikter om hur väl marknadsföringsstrategin fungerar. Om antalet annonser är högt per uthyrning kan det indikera att marknadsföringen behöver förbättras eller att objektet inte når rätt målgrupp.

  3. Tidseffektivitet: Det ger en uppfattning om hur lång tid det tar att hitta en lämplig hyresgäst. Om det krävs många annonser kan det ta längre tid att fylla lediga hyresobjekt, vilket kan påverka intäkterna.

  4. Konkurrensanalys: Nyckeltalet ger även möjlighet att jämföra sig med konkurrenter på hyresmarknaden. Om man behöver färre annonser än konkurrenterna per uthyrning kan det indikera en fördel gentemot dem.

  5. Strategisk planering: Genom att följa detta nyckeltal kan fastighetsbolaget utveckla en mer strategisk plan för marknadsföring och uthyrning, vilket kan leda till ökad lönsamhet och effektivitet.

Sammanfattningsvis ger detta nyckeltal värdefulla insikter som kan användas för att förbättra marknadsföringsstrategin, öka uthyrningshastigheten och optimera kostnaderna, vilket i sin tur bidrar till att maximera hyresintäkterna.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!