Meta Pixel

Boka demoLogga in
Uthyrning

Annonseringstid

Visar genomsnittligt antal dagar som hyresobjekt är annonserade innan en hyresgäst accepterar erbjudande under specificerad period.

Vad är det?

Nyckeltalet visar det genomsnittliga antalet dagar som hyresobjekt är annonserade innan en hyresgäst accepterar ett erbjudande under en specificerad tidsperiod. Det ger insikter om tiden det tar att hitta intresserade hyresgäster och slutföra uthyrningsprocesser.

Denna information är användbar för att utvärdera marknadsföringsstrategier och effektiviteten i att fylla lediga hyresobjekt.

Hur räknas det ut?

Antal dagar från publicerad till accepterad för annonser summerat / Antal annonser = dagar/annons

* Inkluderar endast de annonser där ett erbjudande accepterades inom specificerad period.

Varför är det viktigt att följa?

Att följa nyckeltalet är viktigt inom fastighetsförvaltning och uthyrningsverksamheter av flera skäl:

  1. Effektiv marknadsföring: Genom att övervaka annonseringstiden kan uthyrningsavdelningen bedöma hur effektiva deras marknadsföringsstrategier är. Kortare annonseringstider kan indikera att annonserna lockar intresserade hyresgäster snabbt.

  2. Minskad vakans: En kort annonseringstid kan bidra till att minskad vakans i hyresobjekt, vilket är fördelaktigt för att optimera intäkterna och undvika förluster från lediga fastigheter.

  3. Planering: Information om annonseringstid kan hjälpa uthyrningsavdelningen att planera resurser och tid för att hantera förfrågningar, visningar och uthyrningsprocessen mer effektivt.

  4. Hyresgästintresse: Längre annonseringstider kan ge indikationer om en minskad efterfrågan på hyresobjekt i ett visst område eller i en viss kategori, vilket kan vara användbart för att anpassa prissättning eller marknadsföringsstrategier. Eller kanske till och med större projekt för att göra området mer attraktivt?

  5. Budget och ekonomisk planering: Det ger en indikation på hur snabbt uthyrningsavdelningen kan förvänta sig att generera hyresintäkter, vilket är viktigt för budgetplanering och ekonomisk stabilitet.

Sammanfattningsvis ger nyckeltalet insikter om uthyrningsverksamhetens effektivitet och marknadsföringsstrategier. Det hjälper till att optimera uthyrningsprocessen, minimera vakans och säkerställa en stabil intäktsström från fastigheter.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!