Meta Pixel

Boka demoLogga in
Uthyrning

Avvisade erbjudanden

Visar antal avvisade erbjudanden om hyresobjekt under specificerad tidsperiod.

Vad är det?

Nyckeltalet visar det totala antalet gånger då en potentiell hyresgäst har blivit erbjuden att hyra ett hyresobjekt, men har tackat nej till erbjudandet (under en specificerad tidsperiod).

Det ger insikter om hur många gånger potentiella hyresgäster inte har accepterat de tillgängliga hyresobjekten och kan användas för att bedöma efterfrågan och hur attraktiva hyresobjekten är på marknaden.

Hur räknas det ut?

Summerat antal svar med ett "Nej"

* Inkluderar endast de svar som kommit in inom specificerad period.

Varför är det viktigt att följa?

Att följa nyckeltalet är viktigt av flera skäl:

  1. Efterfrågestyrning: Det ger insikter om hur många potentiella hyresgäster som inte accepterar de tillgängliga hyresobjekten. Detta är värdefull information för att förstå efterfrågan på marknaden och anpassa utbudet av hyresobjekt därefter.

  2. Marknadsanpassning: Genom att analysera avvisningsfrekvensen kan fastighetsförvaltningen anpassa sin marknadsföringsstrategi och prissättning för att öka antalet accepterade erbjudanden och minimera antalet avvisningar.

  3. Effektivitet i uthyrningsprocessen: Ett högt antal avvisade erbjudanden kan indikera ineffektiviteter i uthyrningsprocessen. Genom att analysera orsakerna bakom avvisningarna kan man identifiera och åtgärda eventuella hinder som hindrar hyresgäster från att acceptera erbjudanden.

  4. Optimering av hyresavtal: Det hjälper fastighetsförvaltningen att förbättra hyresavtalen och möjliggör anpassningar som gör det mer attraktivt för potentiella hyresgäster att acceptera erbjudanden.

Sammanfattningsvis är nyckeltalet viktigt för att förstå och anpassa sig till marknadens efterfrågan, optimera uthyrningsprocessen och förbättra relationen med potentiella hyresgäster. Det hjälper till att säkerställa en mer effektiv och framgångsrik uthyrningsverksamhet.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!