Boka demoLogga in
Uthyrning

Ackumulerad hyrestid per avtal

Visar det ackumulerade genomsnittliga antalet månader som avtal har varit aktiva vid specificerad tidpunkt.

Vad är det?

Nyckeltalet visar det ackumulerade genomsnittliga tidsperioden under vilken hyresavtal har varit aktiva per avtal. Det mäter hur länge hyresgäster i genomsnitt har stannat i sina hyresobjekt innan de har sagt upp sina avtal eller flyttat ut. Detta nyckeltal ger insikter om hyresgästernas beteende och hur länge de vanligtvis stannar i fastigheter.

Det kan vara användbart för fastighetsförvaltningen för att bedöma hyresgästernas långsiktiga lojalitet och för att identifiera områden där man kanske behöver förbättra hyresavtalen eller servicen för att behålla hyresgäster under en längre tid. Det kan också hjälpa till med planering av vakanta perioder och hyresmarknadsstrategier.

Hur räknas det ut?

Antal månader som hyresavtal varit aktivt / Antal hyresavtal = månader/hyresavtal

* Inkluderar alla avtal som är aktiva vid specificerad tidpunkt.

Varför är det viktigt att följa?

Man bör följa nyckeltalet av följande skäl:

  1. Hyresgästlojalitet: Det ger insikter om hur länge hyresgäster i genomsnitt stannar i fastigheterna. Längre hyrestider indikerar ofta högre hyresgästlojalitet och kan minska vakanta perioder.

  2. Planering: Det hjälper uthyrningsavdelningen att planera för vakanta perioder och göra mer precisa prognoser för när fastigheterna kan förvänta sig vakanser.

  3. Marknadsstrategi: Nyckeltalet kan användas för att utveckla bättre marknadsförings- och hyresavtalsstrategier för att locka och behålla hyresgäster under en längre tid.

  4. Servicenivå: En lång genomsnittlig hyrestid kan indikera att hyresgästerna är nöjda med servicen och trivs i fastigheterna. Det är värdefullt för att bedöma servicenivån och fastigheternas attraktionskraft.

  5. Kostnadsstyrning: Genom att förlänga uthyrningstider och minska antalet vakanta perioder kan uthyrningsavdelningen minska kostnader för marknadsföring och omlokalisering av hyresgäster.

Sammanfattningsvis ger nyckeltalet värdefull information om hyresgästernas beteende och lojalitet. Det hjälper uthyrningsavdelningen att fatta bättre beslut gällande marknadsföring, planering och servicenivåer för att skapa en stabil och lönsam fastighetsportfölj.

Fler mätvärden och nyckeltal inom Uthyrning

Bläddra bland alla
Uthyrning

Ackumulerad hyrestid per avtal

Visar det ackumulerade genomsnittliga antalet månader som avtal har varit aktiva vid specificerad tidpunkt.

Homepal

Det enda BI-verktyget framtaget för fastighetsbranschen

Homepal är ett verktyg för uppföljning och rapportering som är specialbyggt för medarbetare på fastighetsbolag. Med Homepal börjar du aldrig från noll, utan med nyckeltal som redan är beräknade och dashboards som redan är uppbyggda – som du sedan kan modifiera precis som du vill, helt utan hjälp av konsulter.

Sortiment av nyckeltal och mätvärden

Aktivera färdiga mätvärden och nyckeltal med ett enkelt klick från vårt sortiment.

Enhetlig datastruktur

Din data kopplas till en branschspecifik och beprövad datamodell för en enhetlig analysmiljö.

Oändlig skalbarhet

Bjud in så många användare som behövs från er organisation utan begränsningar.

Psst... Vad väntar du på?
Boka demo