Meta Pixel

Boka demoLogga in
Uthyrning

Hyrestid per avtal

Visar genomsnittligt antal månader som avtal har varit aktiva under en tidsperiod.

Vad är det?

Nyckeltalet visar den genomsnittliga tidsperioden under vilken hyresavtal har varit aktiva. Det mäter hur länge hyresgäster i genomsnitt har stannat i sina hyresobjekt innan de har sagt upp sina avtal eller flyttat ut. Detta nyckeltal ger insikter om hyresgästernas beteende och hur länge de vanligtvis stannar i fastigheter.

Det kan vara användbart för fastighetsförvaltningen för att bedöma hyresgästernas långsiktiga lojalitet och för att identifiera områden där man kanske behöver förbättra hyresavtalen eller servicen för att behålla hyresgäster under en längre tid. Det kan också hjälpa till med planering av vakanta perioder och hyresmarknadsstrategier.

Hur räknas det ut?

Antal månader som hyresavtal varit aktivt / Antal hyresavtal = månader/hyresavtal

* Inkluderar alla avtal som antingen avslutats eller fortfarande är aktiva under specificerad period.

Varför är det viktigt att följa?

Man bör följa nyckeltalet av följande skäl:

  1. Hyresgästlojalitet: Det ger insikter om hur länge hyresgäster i genomsnitt stannar i fastigheterna. Längre hyrestider indikerar ofta högre hyresgästlojalitet och kan minska vakanta perioder.

  2. Planering: Det hjälper uthyrningsavdelningen att planera för vakanta perioder och göra mer precisa prognoser för när fastigheterna kan förvänta sig vakanser.

  3. Marknadsstrategi: Nyckeltalet kan användas för att utveckla bättre marknadsförings- och hyresavtalsstrategier för att locka och behålla hyresgäster under en längre tid.

  4. Servicenivå: En lång genomsnittlig hyrestid kan indikera att hyresgästerna är nöjda med servicen och trivs i fastigheterna. Det är värdefullt för att bedöma servicenivån och fastigheternas attraktionskraft.

  5. Kostnadsstyrning: Genom att förlänga uthyrningstider och minska antalet vakanta perioder kan uthyrningsavdelningen minska kostnader för marknadsföring och omlokalisering av hyresgäster.

Sammanfattningsvis ger nyckeltalet värdefull information om hyresgästernas beteende och lojalitet. Det hjälper uthyrningsavdelningen att fatta bättre beslut gällande marknadsföring, planering och servicenivåer för att skapa en stabil och lönsam fastighetsportfölj.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!