Meta Pixel

Boka demoLogga in
Uthyrning

Inflyttningar

Visar antal inflyttningar som skett under specificerad tidsperiod.

Vad är det?

Nyckeltalet visar det totala antalet gånger som hyresgäster har flyttat in i fastigheter under en specificerad tidsperiod. Det ger en kvantitativ indikation på hur många gånger nya hyresavtal har ingåtts och hyresgäster har börjat använda objektet.

Detta nyckeltal ger en översikt över hyresrekrytering och tillväxt inom fastighetsförvaltningen och kan användas för strategisk planering och uppföljning.

Notera dock att ett högt värde när det gäller antalet inflyttningar inte alltid signalerar något positivt, och på samma sätt indikerar ett lågt värde inte alltid något negativt. Ett högt antal inflyttningar kan tyda på en aktiv och efterfrågad fastighetsmarknad, men det kan också innebära att snabba omsättningar av hyresgäster är vanligt förekommande.

Det är viktigt att analysera detta nyckeltal med försiktighet och i sammanhanget för att förstå dess betydelse i fastighetsförvaltningen.

Hur räknas det ut?

Summerat antal avtal

* Inkluderar endast de avtal där startdatum faller inom specificerad tidsperiod.

Varför är det viktigt att följa?

Man bör följa nyckeltalet av följande skäl:

  1. Marknadsstrategi: Genom att följa antalet inflyttningar kan fastighetsförvaltningen bedöma effektiviteten av sina marknadsförings- och hyresrekryteringsstrategier. Det kan hjälpa till att anpassa strategierna för att locka fler hyresgäster.

  2. Ekonomisk prestation: En ökning av antalet inflyttningar kan översättas till högre hyresintäkter och bättre ekonomisk prestation för fastighetsportföljen.

  3. Uthyrningsprocess: Det ger insikter om hur väl uthyrningsavdelningen hanterar uthyrningsprocessen och hur snabbt nya hyresavtal ingås.

Sammanfattningsvis ger nyckeltalet värdefull information om tillväxt, marknadsstrategi och ekonomisk prestation inom fastighetsförvaltningen. Det hjälper till att fatta informerade beslut och strategier för att hantera och utveckla fastighetsportföljen.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!