Meta Pixel

Boka demoLogga in
Uthyrning

Intresseanmälningar per annons

Visar genomsnittligt antal intresseanmälningar per annons för hyresobjekt över en tidsperiod.

Vad är det?

Nyckeltalet visar det totala antalet gånger som potentiella hyresgäster har uttryckt sitt intresse för att hyra ett specifikt hyresobjekt under en specificerad tidsperiod. Det ger en kvantitativ indikation på hur många personer eller företag som har visat intresse för att bli hyresgäster i fastigheten.

Detta nyckeltal används ofta inom fastighetsförvaltning och fastighetsuthyrning för att mäta efterfrågan på hyresobjekt och bedöma effektiviteten av marknadsföringsinsatser.

Hur räknas det ut?

Antal intresseanmälningar / Antal annonser = intresseanmälningar/annons

* Inkluderar endast annonser som har fått en intresseanmälan under specificerad period.

Detta nyckeltal kommer inom kort att inkludera samtliga annonser för att få ett bättre värde.

Varför är det viktigt att följa?

Man bör följa nyckeltalet av följande skäl:

  1. Marknadsföringsstrategi: Genom att övervaka antalet intresseanmälningar kan fastighetsförvaltningen bedöma effektiviteten av sina marknadsföringsinsatser. Det hjälper till att identifiera vilka kanaler och strategier som lockar flest potentiella hyresgäster.

  2. Efterfrågan: Antalet intresseanmälningar ger insikter om efterfrågan på hyresobjekten inom fastighetsportföljen. Det kan hjälpa uthyrningsavdelningen att förstå hur stor efterfrågan det finns i att fylla vakanta objekt.

  3. Anpassning av hyror och erbjudanden: Genom att analysera intresseanmälningarna kan uthyrningsavdelningen justera hyresnivåer och erbjudanden för att attrahera fler hyresgäster och maximera intäkterna.

  4. Måluppfyllelse: Antalet intresseanmälningar kan användas som en måttstock för att bedöma om fastighetsförvaltningens mål för hyresupptag uppfylls och om det behövs justeringar i strategin.

Sammanfattningsvis ger nyckeltalet värdefull information om marknadsföringsstrategier, efterfrågan och rekryteringsprocessen inom fastighetsförvaltningen. Det hjälper till att fatta informerade beslut för att locka och behålla hyresgäster samt optimera uthyrningsprocessen.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!