Boka demoLogga in
Uthyrning

Intresseanmälningar per annons

Visar genomsnittligt antal intresseanmälningar per annons för hyresobjekt över en tidsperiod.

Vad är det?

Nyckeltalet visar det totala antalet gånger som potentiella hyresgäster har uttryckt sitt intresse för att hyra ett specifikt hyresobjekt under en specificerad tidsperiod. Det ger en kvantitativ indikation på hur många personer eller företag som har visat intresse för att bli hyresgäster i fastigheten.

Detta nyckeltal används ofta inom fastighetsförvaltning och fastighetsuthyrning för att mäta efterfrågan på hyresobjekt och bedöma effektiviteten av marknadsföringsinsatser.

Hur räknas det ut?

Antal intresseanmälningar / Antal annonser = intresseanmälningar/annons

* Inkluderar endast annonser som har fått en intresseanmälan under specificerad period.

Detta nyckeltal kommer inom kort att inkludera samtliga annonser för att få ett bättre värde.

Varför är det viktigt att följa?

Man bör följa nyckeltalet av följande skäl:

  1. Marknadsföringsstrategi: Genom att övervaka antalet intresseanmälningar kan fastighetsförvaltningen bedöma effektiviteten av sina marknadsföringsinsatser. Det hjälper till att identifiera vilka kanaler och strategier som lockar flest potentiella hyresgäster.

  2. Efterfrågan: Antalet intresseanmälningar ger insikter om efterfrågan på hyresobjekten inom fastighetsportföljen. Det kan hjälpa uthyrningsavdelningen att förstå hur stor efterfrågan det finns i att fylla vakanta objekt.

  3. Anpassning av hyror och erbjudanden: Genom att analysera intresseanmälningarna kan uthyrningsavdelningen justera hyresnivåer och erbjudanden för att attrahera fler hyresgäster och maximera intäkterna.

  4. Måluppfyllelse: Antalet intresseanmälningar kan användas som en måttstock för att bedöma om fastighetsförvaltningens mål för hyresupptag uppfylls och om det behövs justeringar i strategin.

Sammanfattningsvis ger nyckeltalet värdefull information om marknadsföringsstrategier, efterfrågan och rekryteringsprocessen inom fastighetsförvaltningen. Det hjälper till att fatta informerade beslut för att locka och behålla hyresgäster samt optimera uthyrningsprocessen.

Fler mätvärden och nyckeltal inom Uthyrning

Bläddra bland alla
Uthyrning

Ackumulerad hyrestid per avtal

Visar det ackumulerade genomsnittliga antalet månader som avtal har varit aktiva vid specificerad tidpunkt.

Homepal

Det enda BI-verktyget framtaget för fastighetsbranschen

Homepal är ett verktyg för uppföljning och rapportering som är specialbyggt för medarbetare på fastighetsbolag. Med Homepal börjar du aldrig från noll, utan med nyckeltal som redan är beräknade och dashboards som redan är uppbyggda – som du sedan kan modifiera precis som du vill, helt utan hjälp av konsulter.

Sortiment av nyckeltal och mätvärden

Aktivera färdiga mätvärden och nyckeltal med ett enkelt klick från vårt sortiment.

Enhetlig datastruktur

Din data kopplas till en branschspecifik och beprövad datamodell för en enhetlig analysmiljö.

Oändlig skalbarhet

Bjud in så många användare som behövs från er organisation utan begränsningar.

Psst... Vad väntar du på?
Boka demo