Meta Pixel

Boka demoLogga in
Uthyrning

Köplacering för hyresavtal

Visar genomsnittlig placering i bostadskö som krävs för att tilldelas ett hyresobjekt under specificerad period.

Vad är det?

Nyckeltalet visar den genomsnittliga placeringen som en person eller en intressent måste ha i en bostadskö för att bli tilldelad ett hyresobjekt under en specificerad tidsperiod. Det ger en kvantitativ indikation på konkurrenssituationen på bostadsmarknaden och hur eftertraktade hyresobjekten är.

Ju högre genomsnittlig placering som krävs, desto mer konkurrensutsatt är bostadsmarknaden, och det kan vara svårare för intressenter att få tillgång till önskade hyresobjekt. Detta nyckeltal används ofta inom för att förstå och kommunicera den relativa svårighetsgraden att säkra hyresavtal.

Hur räknas det ut?

Summerade köplaceringar / Antal tilldelade objekt = köplacering/tilldelat objekt

* Inkluderar endast de köplaceringar där hyresgäst blivit tilldelad objektet inom specificerad tidsperiod.

Varför är det viktigt att följa?

Man bör följa nyckeltalet av flera skäl:

  1. Kundtillfredsställelse: Genom att övervaka detta nyckeltal kan uthyrningsavdelningen bedöma hur snabbt och effektivt de tilldelar hyresobjekt till intressenter. En kortare genomsnittlig placering kan indikera högre kundtillfredsställelse och snabbare uthyrningsprocess.

  2. Effektivitet: Nyckeltalet ger insikter om hur effektivt uthyrningsavdelningen hanterar ansökningar och tilldelning av hyresobjekt. Det kan hjälpa till att identifiera områden där förbättringar behövs för att öka processens effektivitet.

  3. Kommunikation: Den genomsnittliga placeringen i bostadskön kan kommuniceras till intressenter för att ge dem en uppfattning om hur konkurrensutsatt marknaden är. Detta hjälper dem att förstå vad som krävs för att få tillgång till önskade hyresobjekt.

  4. Planering: Nyckeltalet kan användas för att planera och strategisera uthyrningsverksamheten. Om den genomsnittliga placeringen är hög kan det vara nödvändigt att vidta åtgärder för att förbättra tillgängligheten och snabba upp tilldelningsprocessen.

  5. Måluppfyllelse: Det kan vara en del av uthyrningsavdelningens mål att minska den genomsnittliga placeringen i bostadskön för att förbättra tillgänglighet och kundtillfredsställelse. Nyckeltalet hjälper till att mäta framsteg mot dessa mål.

Sammanfattningsvis ger nyckeltalet värdefull information om uthyrningsprocessens effektivitet och konkurrenssituationen på bostadsmarknaden. Det hjälper fastighetsförvaltningen att fatta informerade beslut för att förbättra kundtillfredsställelse och planera uthyrningsstrategier.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!