Meta Pixel

Boka demoLogga in
Uthyrning

Köpoäng för hyresavtal

Visar genomsnittligt antal köpoäng som krävs för att tilldelas ett hyresobjekt (signera ett kontrakt).

Vad är det?

Nyckeltalet visar det genomsnittliga antalet köpoäng som en person eller en intressent måste ha i en bostadskö för att bli tilldelad ett hyresobjekt under en specificerad tidsperiod. Genom att mäta det genomsnittliga antalet köpoäng som krävs kan man bedöma konkurrenssituationen och kraven för att säkra hyresavtal.

Det ger också insikter om hur bostadskön fungerar och om det finns behov av att justera köregler eller prioriteringskriterier för att göra processen mer rättvis eller effektiv.

Hur räknas det ut?

Summerade köpoäng / Antal tilldelade objekt = köpoäng/tilldelat objekt

* Inkluderar endast de köpoäng där hyresgäst blivit tilldelad objektet inom specificerad tidsperiod.

Varför är det viktigt att följa?

Man bör följa nyckeltalet av flera skäl:

  1. Transparent kommunikation: Det ger en transparent bild av konkurrenssituationen på bostadsmarknaden. Genom att kommunicera det genomsnittliga antalet köpoäng som krävs kan intressenter förstå vad som krävs för att tilldelas ett hyresobjekt.

  2. Rättvisa: Nyckeltalet kan användas för att utvärdera om kösystemet är rättvist och rättvist för alla intressenter. Om det krävs för höga köpoäng kan det vara en indikation på att köreglerna behöver ses över.

  3. Effektivitet: Det ger insikter om hur effektivt kösystemet fungerar. Om det genomsnittliga antalet köpoäng är högt kan det vara en indikation på att processen tar för lång tid eller att det finns flaskhalsar som behöver åtgärdas.

  4. Planering: Uthyrningavdelningen kan använda detta nyckeltal för att planera och optimera uthyrningsprocessen. Om köpoängskraven är höga kan det vara nödvändigt att öka tillgängligheten på hyresobjekt eller justera köreglerna.

Sammanfattningsvis ger nyckeltalet insikter om konkurrenssituationen och effektiviteten i uthyrningsprocessen. Det hjälper fastighetsförvaltare att fatta informerade beslut för att förbättra processen och möta intressenternas behov.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!