Meta Pixel

Boka demoLogga in
Uthyrning

Nettoinflyttning

Visar skillnaden mellan antalet in- och utflyttningar under specificerad period.

Vad är det?

Nyckeltalet indikerar om det har skett en ökning eller minskning av antalet hyresgäster inom en bestånd under en given tidsperiod. Det fångar förändringar i antalet hyresgäster genom att jämföra det totala antalet hyresgäster som flyttar in med det totala antalet hyresgäster som flyttar ut.

Ett positivt nettoinflyttningstal visar på en ökning av antalet hyresgäster, medan ett negativt tal indikerar en minskning. Detta är värdefullt för fastighetsbolag eftersom det ger insikter om efterfrågan på hyresobjekt och marknadsutveckling samt hjälper till att fatta informerade beslut om fastighetsstrategi och resursallokering.

Hur räknas det ut?

Antal signerade avtal - Antal uppsagda avtal = Netto

* Inkluderar endast de avtal där startdatum eller slutdatum faller inom specificerad tidsperiod.

Varför är det viktigt att följa?

Att följa nyckeltalet är viktigt för ett fastighetsbolag av flera skäl:

  1. Marknadsanalys: Genom att övervaka nettoinflyttningen kan fastighetsbolaget få en bättre förståelse för marknadstrender och efterfrågan på bostäder inom sitt område. Ett positivt nettoinflyttningstal kan indikera en växande efterfrågan och möjligheter till expansion eller utveckling av nya fastigheter.

  2. Affärsstrategi: Informationen om nettoinflyttning kan vara värdefull för fastighetsbolaget när de utformar sin affärsstrategi. Det kan hjälpa dem att bestämma om de bör investera i att bygga fler bostäder eller om de bör fokusera på att behålla befintliga hyresgäster.

  3. Resursallokering: Nettoinflyttning ger insikter om behovet av underhåll och förbättringar av befintliga fastigheter. Ett ökat antal inflyttningar kan kräva mer resurser för att hantera och underhålla fastigheterna, medan minskad inflyttning kan signalera att vissa fastigheter behöver uppgraderas eller marknadsföras på nytt.

  4. Långsiktig planering: Nettoinflyttning ger också information om långsiktiga trender. Om ett fastighetsbolag ser en stadig ökning av nettoinflyttningen kan det vara en indikation på en stabil och växande fastighetsportfölj.

Sammanfattningsvis hjälper nyckeltalet fastighetsbolaget att fatta informerade beslut om marknadsstrategi, resursallokering och långsiktig planering. Det ger en indikation på om fastighetsportföljen växer eller minskar och kan vara avgörande för att uppnå lönsamma resultat och hållbar tillväxt.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!