Meta Pixel

Boka demoLogga in
Uthyrning

Omflyttningsgrad

Visar omflyttningsgraden för en specificerad tidsperiod.

Vad är det?

Detta nyckeltal ger en översikt över hyresrekrytering och tillväxt inom fastighetsförvaltningen och kan användas för strategisk planering och uppföljning.

Hur räknas det ut?

Summerat antal avtal / antal hyresobjekt

* Inkluderar endast de avtal där startdatum faller inom specificerad tidsperiod.

* Inkluderar endast de hyresobjekt som tidigare har haft ett avtal (dvs. så exkluderas t.ex. nyproduktion).

Varför är det viktigt att följa?

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!