Meta Pixel

Boka demoLogga in
Uthyrning

Planerade besiktningar

Visar antalet planerade besiktningar under vald period.

Vad är det?

Nyckeltalet visar det totala antalet besiktningar som är schemalagda eller planerade att utföras på hyresobjekt under den valda perioden inom ett bestånd eller för en specifik fastighet. Denna siffra representerar det antal besiktningar som är förväntade att genomföras enligt en fastställd plan eller schema.

Det ger en indikation på hur aktivt fastighetsförvaltningen arbetar med att upprätthålla och övervaka hyresobjektens skick och säkerställa att de följer de planerade inspektions- och underhållsåtgärderna. Informationen från planerade besiktningar är värdefull för att säkerställa att hyresobjekten är i gott skick och hyresgästen känner sig trygg.

Hur räknas det ut?

Antalet planerade besiktningar

* Inkluderar endast de besiktningarna som är schemalagda att utföras inom vald period (och endast rör hyresobjekt).

Varför är det viktigt att följa?

Följande är några skäl till varför det är viktigt att följa nyckeltalet:

  1. Hyresgästnöjdhet: Genom att upprätthålla hyresobjektets skick och genomföra planerade besiktningar kan man öka hyresgästnöjdheten genom att åtgärda eventuella problem och underhållsbehov – i stället för att kunden själv upptäcker det.

  2. Säkerhet: Besiktningar kan identifiera säkerhetsrelaterade frågor som behöver åtgärdas omedelbart för att skydda hyresgäster och deras egendom.

  3. Förebyggande underhåll: Att planera in besiktningar för hyresobjekt är en viktig del som bidrar till förebyggande underhållsstrategin.

  4. Efterlevnad av regler och föreskrifter: Planerade besiktningar säkerställer att fastigheter följer alla relevanta lagar och föreskrifter, inklusive säkerhetsstandarder och hyresavtal.

  5. Effektivitet: Genom att ha en plan för besiktningar kan förvaltare och uthyrare organisera sitt arbete effektivt och undvika att problem blir akuta och kostsamma att åtgärda.

Sammanfattningsvis är nyckeltalet viktigt för att upprätthålla hyresobjektens skick, säkerhet och värde samt för att följa underhållsplaner och regelverk. Det är en central komponent i förvaltning och uthyrning, och säkerställer långsiktig hållbarhet och nöjda hyresgäster.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!