Meta Pixel

Boka demoLogga in
Uthyrning

Spärrade objekt

Visar antalet spärrade objekt just nu.

Vad är det?

Nyckeltalet representerar det aktuella antalet hyresobjekt som för närvarande inte är tillgängliga för uthyrning på grund av olika skäl; det kan till exempel vara pågående besiktning, underhållsarbete, renovering eller andra temporära hinder.

Detta nyckeltal ger insikter i den omedelbara uthyrningskapaciteten inom fastighetsportföljen och kan vara användbart för att planera uthyrningen och hantera förväntade vakanser. Organisationer kan behöva ta hänsyn till dessa spärrade objekt när de planerar nya hyresavtal och intäktsprognoser, eftersom dessa objekt inte genererar intäkter under perioden de är otillgängliga.

Det är ett viktigt verktyg för fastighetsförvaltare och fastighetsägare för att säkerställa effektiv uthyrning och övervaka hur långa perioder av otillgänglighet påverkar intäktsströmmen. Det kan också användas för att prioritera och planera underhålls- och renoveringsarbeten för att minimera påverkan på uthyrningen av fastigheter.

Hur räknas det ut?

Antal hyresobjekt

* Inkluderar endast hyresobjekt med en uthyrningspärr där dagens datum ligger mellan spärrens från- och till datum.

Varför är det viktigt att följa?

Att följa nyckeltalet är viktigt av flera skäl:

  1. Uthyrningsplanering: Det ger information om hur många hyresobjekt som för närvarande inte är tillgängliga för uthyrning på grund av temporära hinder. Det är avgörande för att planera uthyrningen och undvika överbokning.

  2. Intäktsprognoser: Det är användbart för att uppskatta den potentiella inverkan på intäktsströmmen när hyresobjekt är spärrade. Organisationen kan göra mer realistiska intäktsprognoser genom att ta hänsyn till dessa begränsningar.

  3. Underhållsplanering: Nyckeltalet hjälper till att prioritera och planera underhålls- och renoveringsarbeten för att minimera påverkan på uthyrningen. Det kan bidra till att optimera tidsramar och resursanvändning.

  4. Riskhantering: Genom att övervaka antalet spärrade hyresobjekt kan organisationen hantera och minimera de potentiella risker som kan uppstå på grund av otillgängliga objekt, inklusive förlorade intäkter.

Sammanfattningsvis ger nyckeltalet organisationen insikter i den aktuella uthyrningskapaciteten och de temporära hinder som påverkar tillgängligheten av hyresobjekt. Det är ett värdefullt verktyg för uthyrningsplanering, intäktsprognoser och effektiv hantering av fastighetsportföljen.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!