Meta Pixel

Boka demoLogga in
Uthyrning

Uppsagda hyresavtal

Visar antal hyresavtal som har blivit uppsagda under specificerad period.

Vad är det?

Nyckeltalet visar antalet hyresavtal som har blivit uppsagda under en specifik tidsperiod. Det ger insikter om hyresgästers rörlighet och kan användas för att bedöma förlusten av hyresintäkter och behovet av att hitta nya hyresgäster för att fylla vakanta utrymmen.

Det är ett viktigt mått för fastighetsbolag att övervaka för att hantera och planera hyresförvaltningen effektivt.

Hur räknas det ut?

Antal hyresavtal

* Inkluderar endast de hyresavtal som har ett uppsägningsdatum inom specificerad tidsperiod.

Varför är det viktigt att följa?


Man bör följa nyckeltalet av flera skäl:

  1. Ekonomisk planering: Det ger uthyrningsavdelningen information och indikation på mängden kommande vakanta utrymmen och eventuella förlorade hyresintäkter. Detta gör det möjligt att planera ekonomiskt och att söka nya hyresgäster i god tid.

  2. Hyresgästnöjdhet: Ett ökat antal uppsägningar kan vara en indikation på att hyresgästerna är missnöjda med fastigheten eller tjänsterna. Att övervaka detta nyckeltal kan hjälpa till att identifiera problem och vidta åtgärder för att förbättra nöjdheten.

  3. Marknadsanalys: Det ger insikter om marknadstrender och efterfrågan på fastigheter. Om många hyresavtal sägs upp kan det tyda på förändringar i bostadsmarknaden eller i området där fastigheterna är belägna.

  4. Förhandlingsposition: Att ha information om uppsagda avtal ger fastighetsbolaget en starkare förhandlingsposition vid förhandlingar med befintliga eller potentiella hyresgäster.

  5. Optimering av utrymmen: Det ger möjlighet att optimera användningen av utrymmen och att anpassa fastigheten efter marknadsbehoven.

Sammanfattningsvis hjälper nyckeltalet fastighetsbolag att planera ekonomiskt, förbättra hyresgästnöjdhet, anpassa sig till marknadstrender och säkerställa en effektiv hantering av fastigheter. Det är en viktig del av strategisk fastighetsförvaltning.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!