Boka demoLogga in
Uthyrning

Uppsagda hyresavtal

Visar antal hyresavtal som har blivit uppsagda under specificerad period.

Vad är det?

Nyckeltalet visar antalet hyresavtal som har blivit uppsagda under en specifik tidsperiod. Det ger insikter om hyresgästers rörlighet och kan användas för att bedöma förlusten av hyresintäkter och behovet av att hitta nya hyresgäster för att fylla vakanta utrymmen.

Det är ett viktigt mått för fastighetsbolag att övervaka för att hantera och planera hyresförvaltningen effektivt.

Hur räknas det ut?

Antal hyresavtal

* Inkluderar endast de hyresavtal som har ett uppsägningsdatum inom specificerad tidsperiod.

Varför är det viktigt att följa?


Man bör följa nyckeltalet av flera skäl:

  1. Ekonomisk planering: Det ger uthyrningsavdelningen information och indikation på mängden kommande vakanta utrymmen och eventuella förlorade hyresintäkter. Detta gör det möjligt att planera ekonomiskt och att söka nya hyresgäster i god tid.

  2. Hyresgästnöjdhet: Ett ökat antal uppsägningar kan vara en indikation på att hyresgästerna är missnöjda med fastigheten eller tjänsterna. Att övervaka detta nyckeltal kan hjälpa till att identifiera problem och vidta åtgärder för att förbättra nöjdheten.

  3. Marknadsanalys: Det ger insikter om marknadstrender och efterfrågan på fastigheter. Om många hyresavtal sägs upp kan det tyda på förändringar i bostadsmarknaden eller i området där fastigheterna är belägna.

  4. Förhandlingsposition: Att ha information om uppsagda avtal ger fastighetsbolaget en starkare förhandlingsposition vid förhandlingar med befintliga eller potentiella hyresgäster.

  5. Optimering av utrymmen: Det ger möjlighet att optimera användningen av utrymmen och att anpassa fastigheten efter marknadsbehoven.

Sammanfattningsvis hjälper nyckeltalet fastighetsbolag att planera ekonomiskt, förbättra hyresgästnöjdhet, anpassa sig till marknadstrender och säkerställa en effektiv hantering av fastigheter. Det är en viktig del av strategisk fastighetsförvaltning.

Fler mätvärden och nyckeltal inom Uthyrning

Bläddra bland alla
Uthyrning

Ackumulerad hyrestid per avtal

Visar det ackumulerade genomsnittliga antalet månader som avtal har varit aktiva vid specificerad tidpunkt.

Homepal

Det enda BI-verktyget framtaget för fastighetsbranschen

Homepal är ett verktyg för uppföljning och rapportering som är specialbyggt för medarbetare på fastighetsbolag. Med Homepal börjar du aldrig från noll, utan med nyckeltal som redan är beräknade och dashboards som redan är uppbyggda – som du sedan kan modifiera precis som du vill, helt utan hjälp av konsulter.

Sortiment av nyckeltal och mätvärden

Aktivera färdiga mätvärden och nyckeltal med ett enkelt klick från vårt sortiment.

Enhetlig datastruktur

Din data kopplas till en branschspecifik och beprövad datamodell för en enhetlig analysmiljö.

Oändlig skalbarhet

Bjud in så många användare som behövs från er organisation utan begränsningar.

Psst... Vad väntar du på?
Boka demo