Meta Pixel

Boka demoLogga in
Uthyrning

Uppsagda objekt

Visar antalet uppsagda objekt just nu.

Vad är det?

Nyckeltalet representerar det aktuella antalet objekt som har sagts upp av hyresgästerna, men ännu inte har blivit omhyrda. Det visar hur många objekt som för närvarande är tillgängliga för uthyrning inom snar framtid på grund av hyresgästernas uppsägningar.

Detta nyckeltal ger en ögonblicksbild av den potentiella vakansen inom fastighetsportföljen och kan användas för att bedöma och hantera vakansrisken. Ju högre antalet uppsagda objekt är, desto mer påverkar det fastighetens intäktsström och kan kräva åtgärder för att omhyra och minimera vakansen. Det är ett värdefullt verktyg för fastighetsförvaltare och fastighetsägare för att optimera uthyrningsgraden och intäktsflödet från sina fastigheter.

I Homepal definieras uppsagd som att objektet fortfarande har en hyresgäst, men ingen ny efter det att det uppsagda kontraktet är slut.

Hur räknas det ut?

Antal hyresobjekt

* Inkluderar endast de hyresobjekt där nuvarande kontrakt är uppsagt av hyresgäst, och inget nytt kommande kontrakt existerar.

Varför är det viktigt att följa?

Att följa nyckeltalet är viktigt av flera skäl:

  1. Uthyrningsplanering: Det ger organisationen en uppfattning om hur många hyresavtal som för närvarande har sagts upp och ännu inte har blivit omhyrda. Det underlättar uthyrningsplaneringen och hanteringen av vakanser.

  2. Intäktsprognoser: Genom att övervaka det aktuella antalet uppsagda hyresobjekt kan organisationen göra realistiska intäktsprognoser och förstå hur dessa uppsägningar kan påverka intäktsströmmen.

  3. Beslutsfattande: Informationen om uppsagda hyresavtal är värdefull vid beslutsfattande om marknadsföringsstrategier, prissättning och underhållsåtgärder för att locka nya hyresgäster.

  4. Riskhantering: Genom att ha information om uppsagda hyresavtal kan organisationen vidta åtgärder för att minimera vakanser och minska förlorade intäkter.

Sammanfattningsvis ger nyckeltalet organisationen insikter i uthyrningskapaciteten och hur hyresavtal påverkar intäktsströmmen. Det är ett värdefullt verktyg för att planera, hantera och optimera uthyrningen av fastigheter och fastighetsportföljen.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!