Meta Pixel

Boka demoLogga in
Uthyrning

Utflyttningar

Visar antalet utflyttningar som skett under specificerad tidsperiod.

Vad är det?

Nyckeltalet visar det totala antalet gånger som hyresgäster har flyttat ut från olika hyresobjekt inom en fastighet under en specifik tidsperiod. Det ger en kvantitativ indikation på hur ofta hyresgäster väljer att avsluta sina hyresavtal och lämna fastigheten.

Det är ett viktigt mått för fastighetsbolag eftersom det hjälper dem att förstå hyresgästernas rörlighet och attraktiviteten hos deras hyresobjekt. Det kan användas för att bedöma hyresgästernas nöjdhet, fastighetens omsättning och behovet av att hitta nya hyresgäster för att fylla de vakanta utrymmena.

Hur räknas det ut?

Summerat antal avtal

* Inkluderar endast de avtal där slutdatum faller inom specificerad tidsperiod.

Varför är det viktigt att följa?

Man bör följa nyckeltalet av flera skäl:

  1. Mäta hyresgästernas tillfredsställelse: Antalet utflyttningar kan ge en indikation på hur nöjda hyresgästerna är med fastighetens kvalitet och service. Ett högt antal utflyttningar kan signalera problem som behöver åtgärdas, medan ett lågt antal kan indikera att hyresgästerna trivs och vill stanna kvar.

  2. Planera för vakanta utrymmen: Genom att följa antalet utflyttningar kan fastighetsbolaget förutse när det kommer att finnas vakanta utrymmen och planera för att fylla dem. Detta är viktigt för att undvika inkomstbortfall och hålla en hög beläggningsgrad.

  3. Effektivitet i förvaltningen: Nyckeltalet kan ge insikter i fastighetens förvaltningseffektivitet. Ett högt antal utflyttningar kan tyda på att det finns problem med underhåll, kundservice eller andra faktorer som påverkar hyresgästernas trivsel.

  4. Marknadsföringsstrategi: Genom att analysera varför hyresgäster flyttar ut i större mängder kan fastighetsbolaget anpassa sin marknadsföringsstrategi och göra förbättringar för att behålla befintliga hyresgäster och locka nya.

Sammanfattningsvis hjälper detta nyckeltal fastighetsbolaget att förstå hyresgästernas beteende och behov, vilket i sin tur kan leda till effektivare förvaltning och bättre affärsresultat.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!