Boka demoLogga in
Teknisk förvaltning

Arbetsdagar till avslutad arbetsorder (från accepterad av entreprenör)

Visar genomsnittligt antal arbetsdagar det tar för från att en arbetsorder har accepterats av entreprenör till att den avslutas under specificerad period.

Vad är det?

Nyckeltalet visar den genomsnittliga tid i antal arbetsdagar som det tar från det att en arbetsorder accepteras av entreprenör för utförande tills det att det slutförs.

Till skillnad från nyckeltalet Arbetsdagar till avslutad arbetsorder (från registrerad) mäter vi alltså här endast hur lång tid själva utförandet tar.

Hur räknas det ut?

Antal arbetsdagar från accepterad av entreprenör till avslutad arbetsorder summerat för alla arbetsordrar / Antal arbetsordrar = arbetsdagar/arbetsorder

* Inkluderar endast de arbetsordrar där arbetsorder avslutades inom specificerad period.

* Räknar endast arbetsdagar.

Varför är det viktigt att följa?

Att noggrant övervaka antalet arbetsdagar till avslutad arbetsorder (från accepterad av entreprenör) är avgörande för att säkerställa effektivitet och framsteg inom fastighetsunderhåll. Genom att ha insikt i den genomsnittliga tiden det tar från det att entreprenören har accepterat arbetsordern till dess att arbetet är slutfört, kan organisationen identifiera eventuella förseningar eller problem i arbetsflödet. Detta möjliggör tidig intervention för att lösa problem och minimera störningar i underhållsverksamheten.

Dessutom kan det vara en viktig faktor för att utvärdera entreprenörernas prestanda och säkerställa att de uppfyller sina åtaganden enligt avtalen. Genom att ha kontroll över denna tidpunkt kan organisationen förbättra sin planering och schemaläggning av underhållsaktiviteter, vilket leder till en smidigare och mer effektiv fastighetsdrift.

Fler mätvärden och nyckeltal inom Teknisk förvaltning

Bläddra bland alla
Teknisk förvaltning

Arbetsdagar sedan öppna arbetsordrar skickades till entreprenör

Visar genomsnittligt antal arbetsdagar sedan öppna arbetsordrar skickades till entreprenör.

Homepal

Det enda BI-verktyget framtaget för fastighetsbranschen

Homepal är ett verktyg för uppföljning och rapportering som är specialbyggt för medarbetare på fastighetsbolag. Med Homepal börjar du aldrig från noll, utan med nyckeltal som redan är beräknade och dashboards som redan är uppbyggda – som du sedan kan modifiera precis som du vill, helt utan hjälp av konsulter.

Sortiment av nyckeltal och mätvärden

Aktivera färdiga mätvärden och nyckeltal med ett enkelt klick från vårt sortiment.

Enhetlig datastruktur

Din data kopplas till en branschspecifik och beprövad datamodell för en enhetlig analysmiljö.

Oändlig skalbarhet

Bjud in så många användare som behövs från er organisation utan begränsningar.

Psst... Vad väntar du på?
Boka demo