Meta Pixel

Boka demoLogga in
Teknisk förvaltning

Arbetsdagar till avslutad arbetsorder (från accepterad)

Visar genomsnittligt antal arbetsdagar det tar för en accepterad arbetsorder att avslutas under specificerad period.

Vad är det?

Nyckeltalet visar den genomsnittliga tid i antal arbetsdagar som det tar från det att en arbetsorder accepteras för utförande tills det att det slutförs och stängs. Det mäter alltså den tid som krävs för att gå från att en arbetsorder blir godkänd för arbete till dess att arbetet är klart och arbetsordern anses vara avslutad.

Detta nyckeltal ger insikter om effektiviteten i att slutföra arbetsordrar och underhållsåtgärder efter att de har godkänts. Kortare tider kan indikera att arbetsorder hanteras snabbt och effektivt av underhållspersonalen, medan längre tider kan tyda på förseningar, komplexa projekt eller ineffektiva arbetsprocesser.

Till skillnad från nyckeltalet Arbetsdagar till avslutad arbetsorder (från registrerad) mäter vi endast hur lång tid själva utförandet tar.

Hur räknas det ut?

Antal arbetsdagar från accepterad till avslutad arbetsorder summerat för alla arbetsordrar / Antal arbetsordrar = arbetsdagar/arbetsorder

* Inkluderar endast de arbetsordrar där arbetsorder avslutades inom specificerad period.

* Räknar endast arbetsdagar.

Varför är det viktigt att följa?

Att följa nyckeltalet är viktigt inom fastighetsförvaltning och underhållsverksamheter av flera skäl:

  1. Effektivitet: Nyckeltalet ger insikter om hur snabbt arbetsordrar och underhållsåtgärder slutförs efter att de har accepterats. Kortare tider indikerar en mer effektiv process och en snabbare respons på kundens eller hyresgästens behov.

  2. Kundnöjdhet: Snabbare avslut av arbetsordrar kan öka kundnöjdheten genom att minska väntetiden för att få problem åtgärdade eller utföra nödvändigt underhåll.

  3. Resursplanering: Genom att följa detta nyckeltal kan fastighetsförvaltningen bättre planera resurser och personal för att slutföra arbetsordrar och underhållsåtgärder i tid.

  4. Tillförlitlighet: Det ger information om hur väl fastighetsförvaltningen uppfyller sina åtaganden gentemot kunder och hyresgäster genom att slutföra arbetsordrar inom rimlig tid.

Sammanfattningsvis hjälper nyckeltalet den tekniska förvaltningen att förbättra sin service, öka effektiviteten och minska kostnader genom att slutföra arbetsordrar och underhållsåtgärder mer snabbt och effektivt efter att de har godkänts. Det resulterar i nöjdare kunder och en mer effektiv och ekonomiskt hållbar verksamhet.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!