Boka demoLogga in
Teknisk förvaltning

Arbetsdagar till avslutad arbetsorder (från registrerad)

Visar genomsnittligt antal arbetsdagar det tar för en registrerad arbetsorder att avslutas under specificerad period.

Vad är det?

Nyckeltalet visar den genomsnittliga tiden i antal arbetsdagar som det tar från det att en arbetsorder eller underhållsärende registreras i systemet tills det att det slutförs och anses vara avslutat. Det mäter den tid det tar att gå från att ett problem eller en underhållsåtgärd identifieras och rapporteras till att den faktiska arbetsordern är avslutad och problemet har åtgärdats.

Detta nyckeltal ger insikter om effektiviteten i arbetsorderhanteringsprocessen från början till slut. Kortare tider indikerar en mer snabb och effektiv hantering, medan längre tider kan tyda på förseningar, komplexa arbetsordrar eller ineffektiva arbetsprocesser.

Till skillnad från nyckeltalet Arbetsdagar till avslutad arbetsorder (från accepterad) mäter vi inte bara hur lång tid själva utförandet tar, utan i stället hur lång tid kunden upplever det.

Hur räknas det ut?

Antal arbetsdagar från registrerad till avslutad arbetsorder summerat för alla arbetsordrar / Antal arbetsordrar = arbetsdagar/arbetsorder

* Inkluderar endast de arbetsordrar där arbetsorder avslutades inom specificerad period.

* Räknar endast arbetsdagar.

Varför är det viktigt att följa?

Följande är några skäl till varför man ska följa nyckeltalet:

  1. Effektivitet: Nyckeltalet ger insikter om hur snabbt arbetsordrar och underhållsåtgärder hanteras från det att de rapporteras. Kortare tider indikerar en mer effektiv process för att identifiera och åtgärda problem.

  2. Kundnöjdhet: Snabbare avslut av arbetsordrar kan öka kundnöjdheten genom att minska väntetiden för att få problemen åtgärdade eller utföra nödvändigt underhåll.

  3. Resursplanering: Genom att följa detta nyckeltal kan fastighetsförvaltningen bättre planera resurser och personal för att hantera arbetsordrar och underhållsåtgärder på ett effektivt sätt.

  4. Kostnadskontroll: Kortare ledtider minskar risken för onödiga förseningar och de kostnader som kan uppstå om arbetsordrar drar ut på tiden.

  5. Tillförlitlighet: Det ger information om hur väl den tekniska förvaltningen kan uppfylla sina åtaganden gentemot kunder och hyresgäster genom att slutföra arbetsordrar snabbt och effektivt.

  6. Processförbättringar: Genom att analysera och identifiera de områden där arbetsorderhanteringen tar längre tid kan fastighetsförvaltningen göra förbättringar i sina arbetsprocesser.

Sammanfattningsvis hjälper nyckeltalet den tekniska förvaltningen att förbättra sin service, öka effektiviteten och minska kostnader genom att hantera och slutföra arbetsordrar mer snabbt och effektivt från det att de rapporteras. Det leder till nöjdare kunder och en mer välfungerande verksamhet.

Fler mätvärden och nyckeltal inom Teknisk förvaltning

Bläddra bland alla
Teknisk förvaltning

Anmärkningar per avslutad besiktning

Visar genomsnittligt antal anmärkningar per avslutad besiktning under en given period.

Homepal

Det enda BI-verktyget framtaget för fastighetsbranschen

Homepal är ett verktyg för uppföljning och rapportering som är specialbyggt för medarbetare på fastighetsbolag. Med Homepal börjar du aldrig från noll, utan med nyckeltal som redan är beräknade och dashboards som redan är uppbyggda – som du sedan kan modifiera precis som du vill, helt utan hjälp av konsulter.

Sortiment av nyckeltal och mätvärden

Aktivera färdiga mätvärden och nyckeltal med ett enkelt klick från vårt sortiment.

Enhetlig datastruktur

Din data kopplas till en branschspecifik och beprövad datamodell för en enhetlig analysmiljö.

Oändlig skalbarhet

Bjud in så många användare som behövs från er organisation utan begränsningar.

Psst... Vad väntar du på?
Boka demo