Meta Pixel

Boka demoLogga in
Teknisk förvaltning

Arbetsdagar till accepterad arbetsorder

Visar genomsnittligt antal arbetsdagar det tar för en beställd arbetsorder att accepteras under specificerad period.

Vad är det?

Nyckeltalet visar den genomsnittliga tiden i antal arbetsdagar som det tar från det att en arbetsorder registreras till det att den accepteras eller godkänns för utförande. Det mäter alltså den tid det tar att gå från att ett arbetsärende identifieras till att det blir godkänt och satt i rörelse för att lösa problemet eller utföra underhållsåtgärder.

Detta nyckeltal ger insikter om effektiviteten i arbetsorderhanteringsprocessen. Kortare tider kan indikera att arbetsorder hanteras snabbt och effektivt, medan längre tider kan tyda på flaskhalsar, förseningar eller ineffektiviteter i processen.

Hur räknas det ut?

Antal arbetsdagar från registrerad till accepterad arbetsorder summerat för alla arbetsordrar / Antal arbetsordrar = arbetsdagar/arbetsorder

* Inkluderar endast de arbetsordrar där arbetsorder accepterades inom specificerad period.

* Räknar endast arbetsdagar.

Varför är det viktigt att följa?

Att följa nyckeltalet är viktigt inom teknisk förvaltning och underhållsverksamheter av flera skäl:

  1. Effektivitet: Nyckeltalet ger insikter om hur snabbt arbetsordrar och underhållsärenden hanteras och accepteras. Kortare tider indikerar en mer effektiv process, medan längre tider kan vara en indikation på flaskhalsar eller tröghet i arbetsorderhanteringen.

  2. Kundnöjdhet: Snabbare hantering och acceptans av arbetsordrar kan öka kundnöjdheten genom att minska väntetiden för hyresgäster eller fastighetsägare som rapporterar problem eller behöver service.

  3. Resursplanering: Genom att följa nyckeltalet kan fastighetsförvaltningen bättre planera resurser och personal för att hantera arbetsordrar och underhållsåtgärder på ett mer effektivt sätt. Ett högt värde inom ett område eller resursgrupp kan ge en indikation på att det behöver tillsättas mer resurser.

Sammanfattningsvis hjälper nyckeltalet förvaltningen att förbättra sin service, öka effektiviteten och fördela resurser. Det resulterar i nöjdare kunder och en mer lönsam och välfungerande fastighetsförvaltning.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!