Meta Pixel

Boka demoLogga in
Teknisk förvaltning

Arbetsordrar avslutade i tid

Visar andel arbetsordrar som avslutades inom en uppsatt tidsgräns under en specificerad period.

Vad är det?

Nyckeltalet visar den procentuella andelen av arbetsordrar som har slutförts enligt det uppsatta tidsmålet. Det mäter effektiviteten och pålitligheten av underhålls- och serviceteamets förmåga att utföra arbetsuppgifter och åtgärder inom de fastställda tidsramarna.

Ett högt värde för detta nyckeltal indikerar att en stor andel av arbetsordrar slutförs enligt schemat eller inom de uppsatta tidsmålen. Det signalerar en effektiv och välorganiserad underhållsprocess, vilket kan resultera i minskade störningar och minimal inverkan på fastighetens eller utrustningens drift.

Omvänt, om värdet är lågt, kan det tyda på att arbetsordrar ofta försenas eller inte slutförs inom de uppsatta tidsmålen. Detta kan indikera ineffektivitet, resursbrist, planeringsproblem eller andra utmaningar inom underhållsteamet som kan behöva åtgärdas.

Hur räknas det ut?

Antal arbetsordrar som avslutades inom X arbetsdagar / Antal arbetsordrar = %

* Inkluderar endast de arbetsordrar där arbetsorder avslutades inom specificerad period.

Varför är det viktigt att följa?

Följande är några skäl till varför man skulle vilja följa nyckeltalet inom fastighetsförvaltning och underhållsverksamheter:

  1. Effektivitetsmätning: Nyckeltalet ger en kvantitativ indikation på hur effektivt underhålls- och serviceteamet hanterar arbetsordrar. Det hjälper till att bedöma deras förmåga att slutföra uppgifter enligt planen.

  2. Kostnadskontroll: Arbetsordrar som slutförs i tid kan bidra till att kontrollera underhållskostnaderna. Förseningar kan ofta leda till ökade kostnader.

  3. Planering och resursallokering: Att veta om arbetsordrar slutförs i tid hjälper till att planera resursallokering och arbetsflöden mer effektivt. Det kan hjälpa till att undvika överbelastning av personal och utrustning.

  4. Kundnöjdhet: Inom alla typer av fastigheter kan förseningar i underhåll och reparationer påverka hyresgästernas nöjdhet. Genom att hålla arbetsordrar i tid kan man öka hyresgästernas trivsel och lojalitet.

  5. Utvärdering av arbetsprocesser: Om arbetsordrar ofta inte slutförs i tid kan det vara en indikation på problem i arbetsprocesserna eller planeringen. Detta ger möjlighet att identifiera och rätta till sådana problem.

Sammanfattningsvis ger nyckeltalet värdefull information om hur väl underhålls- och serviceteamet presterar och kan användas för att förbättra effektivitet, kostnadskontroll och kundnöjdhet inom fastighetsförvaltning och underhållsverksamheter.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!