Meta Pixel

Boka demoLogga in
Teknisk förvaltning

Avslutade arbetsordrar

Visar antal avslutade arbetsordrar under en specificerad period.

Vad är det?

Nyckeltalet visar det totala antalet arbetsordrar eller underhållsuppgifter som har slutförts inom en given tidsperiod. Det ger en kvantitativ indikation på hur många arbetsordrar som har genomförts och avslutats framgångsrikt av underhålls- och serviceteamet.

Observera att ett högt värde inte alltid signalerar något positivt, och på samma sätt indikerar ett lågt värde inte alltid något negativt. Ett högt antal avslutade arbetsordrar kan tyda på snabb respons och effektivitet, men det kan också tyda på att arbetsordrar hanteras snabbt utan nödvändig omsorg och kvalitet. På samma sätt kan ett lågt antal avslutade arbetsordrar tolkas olika, från noggrann hantering till eventuella förseningar eller utmaningar i underhållsprocessen. Detta "enkla" nyckeltal bör därför hanteras varsamt.

Tänk på! När man börjar använda detta nyckeltal bör man inom teknisk förvaltning överväga att inte stänga arbetsordrar i stora grupper i sitt system (till exempel i slutet av varje månad), utan istället att avsluta dem så snart de är klara. På detta sätt blir det enklare att spegla verkligheten i din analys av detta nyckeltal.

Hur räknas det ut?

Summerat antal arbetsordrar

* Inkluderar endast de arbetsordrar som har ett avslutat datum inom specificerad period.

Varför är det viktigt att följa?

Att följa nyckeltalet är viktigt inom fastighetsförvaltning och underhållsverksamheter av flera skäl:

  1. Prestandaövervakning: Nyckeltalet ger en kvantitativ indikation på hur effektivt underhålls- och serviceteamet utför sina arbetsuppgifter och slutför underhållsåtgärder.

  2. Effektivitet: Det mäter hur snabbt arbetsordrar och underhållsuppgifter hanteras och slutförs, vilket indikerar verksamhetens förmåga att svara på behov och reparationer.

  3. Kundnöjdhet: Effektiv hantering av arbetsordrar kan öka kundnöjdheten, särskilt när det gäller snabb reparation och underhåll i fastigheter eller byggnader.

  4. Driftsintegritet: Ett högt antal avslutade arbetsordrar kan indikera att fastigheter och utrustning underhålls på ett sätt som minimerar driftsstörningar och kostnader.

  5. Planering och resursallokering: Det ger insikter om hur väl resurser och personal används för att hantera arbetsordrar och underhållsåtgärder.

  6. Förebyggande underhåll: Ett högt antal avslutade arbetsordrar kan signalera att förebyggande underhållsaktiviteter utförs regelbundet och effektivt för att undvika större problem.

Sammanfattningsvis ger nyckeltalet en värdefull indikation på hur underhållsverksamheten presterar och hur väl arbetsordrar hanteras och slutförs. Det hjälper till att optimera prestanda, öka effektiviteten och kontrollera kostnader inom fastighetsförvaltning och underhållsverksamheter.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!