Meta Pixel

Boka demoLogga in
Teknisk förvaltning

Dagar arbetsordrar varit öppna

Visar genomsnittligt antal dagar som öppna arbetsordrar just nu legat öppna.

Vad är det?

Detta nyckeltal visar i genomsnitt hur många dagar som öppna arbetsordrar just nu har varit öppna – vilket betyder den tid som har förflutit från det att en arbetsorder accepterades.

Nyckeltalet ger insikter om arbetsflödets effektivitet och kan användas för att identifiera områden där det eventuellt ligger många, men framför allt långa arbetsordrar som inte avslutas. Det hjälper fastighetsförvaltningen att bedöma hur snabbt de hanterar och slutför arbetsordrar, samt att förbättra arbetsprocessen ifall det finns utmaningar med de arbetsordrar som hålls öppna under en längre tid än önskat.

I vissa fall kan nyckeltalet bara vara en bra indikator till att rensa sitt källsystem på arbetsordrar som legat kvar under en för lång period och mest stör övrig statistik och analys.

Hur räknas det ut?

Antal dagar arbetsordrar varit öppna summerat / Antal arbetsordrar = dagar/arbetsorder

* Inkluderar endast de arbetsordrar som är registrerade men inte avslutade just nu.

Varför är det viktigt att följa?

Man bör följa nyckeltalet av följande skäl:

  1. Effektivitet: Det ger en indikation på hur snabbt och effektivt arbetsordrar hanteras och slutförs inom fastighetsförvaltningen. Ett kort genomsnittligt antal dagar indikerar snabb service och hög effektivitet.

  2. Servicekvalitet: Ett lågt genomsnittligt antal dagar tyder på att fastighetsservice levereras snabbt och att kunder och hyresgäster får snabba svar på sina behov och problem. Detta kan förbättra servicekvaliteten och öka kundnöjdheten.

  3. Resursallokering: Det hjälper till att bedöma om resurserna och arbetskraften är tillräckliga och korrekt fördelade för att hantera arbetsordrar. Om arbetsordrar tenderar att vara öppna under långa perioder kan det tyda på behovet av att omfördela resurser för att förbättra hanteringen.

  4. Tids- och kostnadsstyrning: Ett långt genomsnittligt antal dagar kan påverka tid och kostnader negativt. Genom att snabbt slutföra arbetsordrar kan man minimera driftsstörningar och eventuella extra kostnader.

  5. Processförbättring: Genom att följa nyckeltalet kan man identifiera områden där arbetsflödet kan förbättras, inklusive eventuell nödvändig utbildning eller ändringar i arbetsprocessen.

Sammanfattningsvis ger nyckeltalet värdefull information om arbetsordrarnas hantering och effektivitet inom fastighetsförvaltningen. Det hjälper till att säkerställa snabb och kvalitativ service för fastigheterna samtidigt som det ger möjlighet att identifiera och åtgärda eventuella utmaningar i arbetsprocessen.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!