Meta Pixel

Boka demoLogga in
Teknisk förvaltning

Dagar kundvårdsärenden varit öppna

Visar genomsnittligt antal dagar som öppna kundvårdsärenden just nu legat öppna.

Vad är det?

Detta nyckeltal visar i genomsnitt hur många dagar som öppna kundvårdsärenden just nu har varit öppna – vilket betyder den tid som har förflutit från det att ett kundvårdsärende inkommit.

Nyckeltalet ger insikter om arbetsflödets effektivitet och kan användas för att identifiera områden där det eventuellt ligger många, men framför allt långa kundvårdsärenden som inte avslutas. Det hjälper verksamheten att bedöma hur snabbt de hanterar och slutför kundvårdsärenden, samt att förbättra arbetsprocessen ifall det finns utmaningar med de kundvårdsärenden som hålls öppna under en längre tid än önskat.

I vissa fall kan nyckeltalet bara vara en bra indikator till att rensa sitt källsystem på kundvårdsärenden som legat kvar under en för lång period och mest stör övrig statistik och analys.

Hur räknas det ut?

Antal dagar kundvårdsärenden varit öppna summerat / Antal kundvårdsärenden = dagar/kundvårdsärende

* Inkluderar endast de kundvårdsärenden som är registrerade men inte avslutade just nu.

Varför är det viktigt att följa?

Man bör följa nyckeltalet av följande skäl:

  1. Effektivitet: Det ger en indikation på hur snabbt och effektivt kundvårdsärenden hanteras och slutförs. Ett kort genomsnittligt antal dagar indikerar snabb service och hög effektivitet.

  2. Servicekvalitet: Ett lågt genomsnittligt antal dagar tyder på att service levereras snabbt och att kunder och hyresgäster får snabba svar på sina behov och problem. Detta kan förbättra servicekvaliteten och öka kundnöjdheten.

  3. Resursallokering: Det hjälper till att bedöma om resurserna och arbetskraften är tillräckliga och korrekt fördelade för att hantera kundvårdsärenden. Om kundvårdsärenden tenderar att vara öppna under långa perioder kan det tyda på behovet av att omfördela resurser för att förbättra hanteringen.

  4. Processförbättring: Genom att följa nyckeltalet kan man identifiera områden där arbetsflödet kan förbättras, inklusive eventuell nödvändig utbildning eller ändringar i arbetsprocessen.

Sammanfattningsvis ger nyckeltalet värdefull information om kundvårdsärendehantering och effektivitet inom verksamheten. Det hjälper till att säkerställa snabb och kvalitativ service för fastigheterna samtidigt som det ger möjlighet att identifiera och åtgärda eventuella utmaningar i arbetsprocessen.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!