Boka demoLogga in
Teknisk förvaltning

Dagar till avslutat kundvårdsärende (från registrerad)

Visar genomsnittligt antal dagar det tar för ett registrerat kundvårdsärende att avslutas under specificerad period.

Vad är det?

Nyckeltalet visar antalet dagar som förflutit från det att ett kundvårdsärende registrerades tills dess att det avslutades. Det ger insikter om den genomsnittliga tiden det tar att slutföra kundvårdsärenden från det att de initieras eller behoven identifieras till dess att de avslutas.

Detta nyckeltal kan användas för att bedöma effektiviteten i hanteringen av kundvårdsärenden och underhållsåtgärder. Ett kort genomsnittligt antal dagar kan indikera snabb och effektiv service, medan ett längre genomsnittligt antal dagar kan tyda på att kundvårdsärenden tar längre tid än önskat att slutföras.

Det kan vara användbart för att identifiera områden där arbetsflödet kan förbättras, resurser kan omfördelas eller processer kan optimeras för att minska tiden för ärenden och förbättra servicenivån för fastigheterna.

Hur räknas det ut?

Antal dagar från registrerat till avslutat kundvårdsärende summerat för alla kundvårdsärenden / Antal kundvårdsärenden = dagar/arbetsorder

* Inkluderar endast de kundvårdsärenden där ärendet avslutades inom specificerad period.

Varför är det viktigt att följa?

Man bör följa nyckeltalet av följande skäl:

  1. Effektivitet: Det ger en indikation på hur effektivt och snabbt kundvårdsärenden hanteras inom fastighetsförvaltningen. Ett kort genomsnittligt antal dagar indikerar att kundevårdsärenden slutförs snabbt och effektivt.

  2. Kundnöjdhet: En snabb avslutning av kundvårdsärenden bidrar till högre kundnöjdhet eftersom kunder och hyresgäster får snabbare lösningar på sina problem och behov.

  3. Tidsstyrning: Det hjälper till med tidsstyrning och planering av service och eventuell underhåll. Genom att följa hur lång tid det tar att slutföra kundvårdsärenden kan man bättre planera och schemalägga resurser och arbetskraft.

  4. Kostnadskontroll: En snabb avslutning av kundvårdsärenden kan också minska kostnaderna genom att undvika onödiga förseningar och resursutnyttjande.

  5. Processförbättring: Om det tar lång tid att avsluta kundvårdsärenden kan det indikera ineffektiva arbetsflöden eller brister i resursallokeringen. Detta kan vara en signal för att förbättra arbetsprocesserna inom kundtjänst och förvaltning.

Sammanfattningsvis ger nyckeltalet insikter om arbetsflödets effektivitet och tidsstyrning inom kundtjänst och förvaltning. Det hjälper till att säkerställa snabb och kvalitativ service för fastigheterna samtidigt som det ger möjlighet att identifiera och åtgärda eventuella utmaningar i arbetsprocessen för att förbättra effektiviteten och kundnöjdheten.

Fler mätvärden och nyckeltal inom Teknisk förvaltning

Bläddra bland alla
Teknisk förvaltning

Anmärkningar per avslutad besiktning

Visar genomsnittligt antal anmärkningar per avslutad besiktning under en given period.

Homepal

Det enda BI-verktyget framtaget för fastighetsbranschen

Homepal är ett verktyg för uppföljning och rapportering som är specialbyggt för medarbetare på fastighetsbolag. Med Homepal börjar du aldrig från noll, utan med nyckeltal som redan är beräknade och dashboards som redan är uppbyggda – som du sedan kan modifiera precis som du vill, helt utan hjälp av konsulter.

Sortiment av nyckeltal och mätvärden

Aktivera färdiga mätvärden och nyckeltal med ett enkelt klick från vårt sortiment.

Enhetlig datastruktur

Din data kopplas till en branschspecifik och beprövad datamodell för en enhetlig analysmiljö.

Oändlig skalbarhet

Bjud in så många användare som behövs från er organisation utan begränsningar.

Psst... Vad väntar du på?
Boka demo