Meta Pixel

Boka demoLogga in
Teknisk förvaltning

Inrapporterade arbetsordrar per dag

Visar genomsnittligt antal arbetsordrar som rapporterades per dag under specificerad period.

Vad är det?

Nyckeltalet visar det genomsnittliga antalet arbetsordrar som rapporteras eller registreras varje dag under en specificerad tidsperiod. Det ger insikter om hur ofta underhålls- eller servicebehov rapporteras och kräver åtgärd från fastighetsförvaltningen.

Det här nyckeltalet är användbart för att bedöma arbetsbelastningen och resursbehoven för att hantera dessa arbetsordrar samt för att övervaka reaktivt underhåll.

Hur räknas det ut?

Antal rapporterade arbetsordrar / Antal dagar = arbetsordrar/dag

* Inkluderar endast de arbetsordrar där arbetsorder registrerades inom specificerad period.

Varför är det viktigt att följa?

Man bör följa nyckeltalet av följande skäl:

  1. Effektiv resursallokering: Genom att övervaka antalet inrapporterade arbetsordrar per dag kan den tekniska förvaltningen optimera resursallokeringen. Det hjälper till att säkerställa att tillräckligt med personal och resurser finns tillgängliga för att hantera de inkommande arbetsordrarna på ett effektivt sätt.

  2. Kundtillfredsställelse: Ett högt antal inrapporterade arbetsordrar per dag indikerar att hyresgäster har frekventa problem med sitt hyresobjekt. Genom att svara snabbt och effektivt på dessa rapporter kan tekniska förvaltningen förbättra kundtillfredsställelsen och behålla nöjda hyresgäster.

  3. Förebyggande underhåll: En ökning av antalet inrapporterade arbetsordrar per dag kan också indikera behovet av förebyggande underhållsåtgärder för att minska antalet framtida problem. Det hjälper till att förhindra större och dyrare reparationer i framtiden.

Sammanfattningsvis ger nyckeltalet värdefull information om arbetsbelastning, kundtillfredsställelse och effektivitet inom fastighetsförvaltningen. Det hjälper till att fatta informerade beslut och strategier för att hantera underhålls- och servicebehov på ett effektivt sätt.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!