Boka demoLogga in
Teknisk förvaltning

Inrapporterade arbetsordrar per objekt

Visar genomsnittligt antal inrapporterade ärenden per hyresobjekt under specificerad period.

Vad är det?

Nyckeltalet visar det genomsnittliga antalet arbetsordrar som har rapporterats in för varje enskilt hyresobjekt inom en given tidsperiod. Det ger en indikation på hur ofta hyresgäster eller brukare av fastigheten behöver begära reparationer eller service i förhållande till antalet hyresobjekt som förvaltas.

Detta nyckeltal kan därför vara användbart för att bedöma och jämföra underhållsbehoven och hyresgästernas servicetillfredsställelse mellan olika fastigheter eller områden – då storleken på dessa inte direkt spelar någon roll längre. Det kan även ge insikter om eventuella mönster av regelbundna reparationer eller specifika problemområden som behöver åtgärdas.

Hur räknas det ut?

Antal inrapporterade arbetsordrar / Antal hyresobjekt = arbetsordrar/hyresobjekt

* Inkluderar endast arbetsordrar som rapporterades inom specificerad tidsperiod.

Varför är det viktigt att följa?

Att följa nyckeltalet är viktigt inom fastighetsförvaltning och underhållsverksamheter av flera skäl:

  1. Kundnöjdhet: Det ger insikter om hur ofta hyresgäster eller brukare av fastigheten behöver begära reparationer eller service. Ett högt antal inrapporterade arbetsordrar per hyresobjekt kan vara en varningslampa för att kunden har mycket problem med sitt objekt, och i värsta fall är missnöjd.

  2. Proaktivt underhåll: Genom att övervaka antalet inrapporterade arbetsordrar kan fastighetsförvaltningen identifiera områden där förebyggande underhållsåtgärder kan minska antalet inrapporterade problem. Det kan leda till minskade reparationer och störningar för hyresgästerna.

  3. Resursallokering: Det ger vägledning om hur man ska fördela resurser för underhåll och serviceteam. Om vissa fastigheter eller områden har signifikant fler inrapporterade arbetsordrar per hyresobjekt kan det kräva mer personal eller resurser för att hantera behoven.

  4. Kostnadskontroll: Genom att övervaka arbetsordrar per hyresobjekt kan fastighetsförvaltningen kontrollera kostnader för reparationer och service. Om antalet arbetsordrar är högt, kan det medföra ökade kostnader som behöver hanteras.

  5. Tillgänglighet och livslängd: Det ger information om hur tillgängliga och hållbara hyresobjekten är. Om vissa enheter kräver regelbundet arbetsordrar kan det vara en indikation på att de når sin livslängd eller behöver uppgraderingar.

  6. Hyresobjektsjämförelse: Att jämföra antalet inrapporterade arbetsordrar mellan olika hyresobjekt kan hjälpa fastighetsförvaltningen att identifiera eventuella problemområden som kräver särskild uppmärksamhet eller åtgärd.

Sammanfattningsvis ger nyckeltalet insikter om underhållsbehov, kundnöjdhet och resursallokering, vilket är värdefullt för att optimera fastighetsförvaltningens verksamhet och för att säkerställa att hyresgästernas behov tillgodoses effektivt.

Fler mätvärden och nyckeltal inom Teknisk förvaltning

Bläddra bland alla
Teknisk förvaltning

Anmärkningar per avslutad besiktning

Visar genomsnittligt antal anmärkningar per avslutad besiktning under en given period.

Homepal

Det enda BI-verktyget framtaget för fastighetsbranschen

Homepal är ett verktyg för uppföljning och rapportering som är specialbyggt för medarbetare på fastighetsbolag. Med Homepal börjar du aldrig från noll, utan med nyckeltal som redan är beräknade och dashboards som redan är uppbyggda – som du sedan kan modifiera precis som du vill, helt utan hjälp av konsulter.

Sortiment av nyckeltal och mätvärden

Aktivera färdiga mätvärden och nyckeltal med ett enkelt klick från vårt sortiment.

Enhetlig datastruktur

Din data kopplas till en branschspecifik och beprövad datamodell för en enhetlig analysmiljö.

Oändlig skalbarhet

Bjud in så många användare som behövs från er organisation utan begränsningar.

Psst... Vad väntar du på?
Boka demo