Boka demoLogga in
Teknisk förvaltning

Nettoavslutade arbetsordrar

Visar skillnaden mellan antalet inrapporterade- och avslutade arbetsordrar under specificerad period.

Vad är det?

Nyckeltalet visar skillnaden mellan antalet inrapporterade arbetsordrar och antalet avslutade arbetsordrar under en given tidsperiod. Det ger en kvantitativ indikation på hur många arbetsordrar som har rapporterats in jämfört med hur många som faktiskt har blivit avslutade inom samma period.

Denna skillnad kan vara negativ om fler arbetsordrar har avslutats än de som har rapporterats, eller positiv om det är fler inrapporterade arbetsordrar än avslutade.

Det är ett användbart verktyg för att förbättra arbetsflödet, prioritera uppgifter och säkerställa kvalitetskontroll inom underhålls- och serviceteamet.

Hur räknas det ut?

Antal avslutade arbetsordrar - Antal inrapporterade arbetsordrar = Netto

* Inkluderar endast de arbetsordrar där avslutat datum eller rapporterat datum faller inom specificerad tidsperiod.

Varför är det viktigt att följa?

Man bör följa nyckeltalet av flera skäl:

  1. Effektivitet och prestanda: Det ger en indikation på hur effektivt den tekniska förvaltningen hanterar och slutför arbetsordrar. Ett negativt nettoresultat visar att fler arbetsordrar avslutas än de som öppnas, vilket kan tyda på en snabb och effektiv process.

  2. Planering och personalbehov: Det ger insikter om arbetsbelastningen och behovet av personal och resurser för att hantera arbetsordrar. Detta kan hjälpa till att planera och anpassa arbetsstyrkan efter behoven.

  3. Kvalitetskontroll: Ett alldeles för negativt värde kan indikera att arbetsuppgifter inte slutförs noggrant eller att det finns utmaningar med att hantera dem. Det är viktigt att övervaka detta nyckeltal för att säkerställa hög kvalitet på utfört arbete.

Sammanfattningsvis hjälper nyckeltalet fastighetsbolag att mäta och förbättra sin operativa effektivitet, prioritera resurser och säkerställa kvalitet i underhållsarbetet.

Fler mätvärden och nyckeltal inom Teknisk förvaltning

Bläddra bland alla
Teknisk förvaltning

Arbetsdagar sedan öppna arbetsordrar skickades till entreprenör

Visar genomsnittligt antal arbetsdagar sedan öppna arbetsordrar skickades till entreprenör.

Homepal

Det enda BI-verktyget framtaget för fastighetsbranschen

Homepal är ett verktyg för uppföljning och rapportering som är specialbyggt för medarbetare på fastighetsbolag. Med Homepal börjar du aldrig från noll, utan med nyckeltal som redan är beräknade och dashboards som redan är uppbyggda – som du sedan kan modifiera precis som du vill, helt utan hjälp av konsulter.

Sortiment av nyckeltal och mätvärden

Aktivera färdiga mätvärden och nyckeltal med ett enkelt klick från vårt sortiment.

Enhetlig datastruktur

Din data kopplas till en branschspecifik och beprövad datamodell för en enhetlig analysmiljö.

Oändlig skalbarhet

Bjud in så många användare som behövs från er organisation utan begränsningar.

Psst... Vad väntar du på?
Boka demo