Meta Pixel

Boka demoLogga in
Teknisk förvaltning

Öppna arbetsordrar

Visar antalet öppna arbetsordrar just nu.

Vad är det?

Nyckeltalet visar hur många arbetsordrar som är påbörjade (men ännu inte avslutade) just nu. Det mäter alltså den pågående arbetsbelastningen och de ännu inte hanterade underhållsbehoven inom en fastighetsförvaltning eller underhållsverksamhet.

Hur räknas det ut?

Summerat antal arbetsordrar

* Inkluderar endast de arbetsordrar som har ett påbörjat datum men inte ett avslutat datum just nu.

Varför är det viktigt att följa?

Att följa nyckeltalet är viktigt inom fastighetsförvaltning och underhållsverksamheter av flera skäl:

  1. Effektivitetsbedömning: Antalet öppna arbetsordrar ger en indikation på hur effektivt underhållsteamet hanterar pågående uppgifter. Det hjälper till att bedöma hur snabbt och effektivt arbetsordrar slutförs.

  2. Prioritering: Genom att ha koll på öppna arbetsordrar kan man identifiera vilka uppgifter som är högst prioriterade och kräver omedelbar uppmärksamhet. Det är särskilt viktigt för att förhindra störningar och minimera driftsavbrott.

  3. Resursallokering: Det hjälper till att planera och fördela personal och resurser effektivt. Att veta hur många arbetsordrar som är öppna kan hjälpa till att undvika överbelastning av personal eller överanvändning av utrustning.

  4. Kundnöjdhet: Långa väntetider för att lösa problem och reparationer kan negativt påverka kundnöjdheten. Genom att hantera öppna arbetsordrar effektivt kan man öka kundtillfredsställelsen.

  5. Effektivitet och kostnadskontroll: Ett högt antal öppna arbetsordrar kan tyda på ineffektivitet eller problem med arbetsprocesserna. Genom att minska antalet öppna arbetsordrar kan man förbättra kostnadskontrollen och effektiviteten inom underhållsverksamheten.

Sammanfattningsvis ger nyckeltalet en värdefull översikt över arbetsbelastningen och effektiviteten inom underhållsverksamheten. Det är avgörande för att säkerställa att arbetsuppgifter hanteras effektivt och att fastigheter och utrustning underhålls på ett sätt som minimerar driftsstörningar och kostnader.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!