Meta Pixel

Boka demoLogga in
Teknisk förvaltning

Öppna kundvårdsärenden

Visar antalet öppna kundvårdsärenden just nu.

Vad är det?

Nyckeltalet visar hur många kundvårdsärenden som är påbörjade (men ännu inte avslutade) just nu. Det mäter alltså den pågående arbetsbelastningen och de ännu inte avslutade ärendena från kundtjänst.

Hur räknas det ut?

Summerat antal kundvårdsärenden

* Inkluderar endast de kundvårdsärenden som har ett påbörjat datum men inte ett avslutat datum just nu.

Varför är det viktigt att följa?

Att följa nyckeltalet är viktigt inom fastighetsförvaltning och underhållsverksamheter av flera skäl:

  1. Effektivitetsbedömning: Antalet öppna kundvårdsärenden ger en indikation på hur effektivt teamet hanterar pågående uppgifter. Det hjälper till att bedöma hur snabbt och effektivt ärende slutförs.

  2. Prioritering: Genom att ha koll på öppna kundvårdsärenden kan man identifiera vilka uppgifter som är högst prioriterade och kräver omedelbar uppmärksamhet. Det är särskilt viktigt för att förhindra störningar och minimera driftsavbrott.

  3. Resursallokering: Det hjälper till att planera och fördela personal och resurser effektivt. Att veta hur många kundvårdsärenden som är öppna kan hjälpa till att undvika överbelastning av personal eller överanvändning av utrustning.

  4. Kundnöjdhet: Långa väntetider för att lösa problem och reparationer kan negativt påverka kundnöjdheten. Genom att hantera öppna kundvårdsärenden effektivt kan man öka kundtillfredsställelsen.

  5. Effektivitet och kostnadskontroll: Ett högt antal öppna kundvårdsärenden kan tyda på ineffektivitet eller problem med arbetsprocesserna. Genom att minska antalet öppna kundvårdsärenden kan man förbättra kostnadskontrollen och effektiviteten inom underhållsverksamheten.

Sammanfattningsvis ger nyckeltalet en värdefull översikt över arbetsbelastningen och effektiviteten inom kundsvårdsverksamheten. Det är avgörande för att säkerställa att ärenden hanteras effektivt och att kunden känner att deras ärende prioriteras.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!