Meta Pixel

Boka demoLogga in

Så kan fastighetsbolag engagera medarbetare för att sänka energikostnader

  • Amanda Forssberg
    Amanda Forssberg

    2023-06-01 • 3 minuters läsning

Det blir allt viktigare för fastighetsbolag att hitta sätt att sänka sina energikostnader. En effektiv strategi för att uppnå detta är att engagera medarbetarna i förvaltningen och sätta upp tydliga nyckeltal som kan följas och utvärderas konsekvent. Genom att involvera hela teamet och skapa ett starkt fokus kan fastighetsbolag inte bara spara pengar, utan också främja en hållbar och energieffektiv miljö.

Dashboard Image

1. Skapa en stark ledningsstruktur och engagera medarbetarna

För att lyckas med energikostnadsbesparingar är det viktigt att ansvariga chefer framhäver vikten av att minska energiförbrukningen. Genom att tydligt kommunicera målen och involvera medarbetarna främjas en kultur av engagemang och ansvarstagande. Genom att göra energibesparingar till en gemensam angelägenhet kan bolaget dra nytta av de olika perspektiv och idéer medarbetarna har att erbjuda.

2. Sätt upp tydliga mål och följ upp konsekvent

En central del av energikostnadsbesparingen är att fastställa tydliga mål som kan följas och tillhörande nyckeltal som kan utvärderas regelbundet. Det kan inkludera att minska energiförbrukningen per kvadratmeter, optimera användningen av uppvärmnings- och kylningssystem, eller implementera energieffektiva teknologier. Genom väldefinierade nyckeltal kan fastighetsbolag följa sin prestation och identifiera områden där det finns utrymme för förbättring.

3. Belöna och uppmuntra positiva resultat:

För att upprätthålla motivation och engagemang är det viktigt att fastighetsbolagen uppmärksamma och belöna positiva resultat. Dela både framgångar och lärdomar över avdelningar och regioner för att fler ska kunna ta del av vad som fungerat och inte. De bästa resultaten nås när hela bolaget arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål.

Slutsats:

Genom att engagera medarbetarna i förvaltningen och sätta upp tydliga mål med mätbara nyckeltal kan fastighetsbolag sänka sina energikostnader och främja en mer kostnadseffektiv och hållbar verksamhet. Genom att skapa en kultur av engagemang och ansvarstagande kan fastighetsbolag dra nytta av medarbetarnas idéer och perspektiv för att identifiera och genomföra energibesparande åtgärder. Belöna och uppmuntra positiva resultat för att upprätthålla motivationen och säkerställa långsiktiga energikostnadsbesparingar. Således kan en aktiv och engagerad medarbetarbas vara nyckeln till att spara pengar och skapa en mer hållbar framtid för svenska fastighetsbolag.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Senaste inlägg

VideoThumbnail Image
Insights

Bidrar uppföljningsverktyg till övervakning av medarbetare?