Boka demoLogga in
Ekonomi

Bokfört och prognostiserat hyresbortfall

Dashboarden ger användaren en översikt över både bokfört och prognostiserat hyresbortfall, där det prognostiserade hyresbortfallet visar hur det förväntas se ut framåt med befintliga kommande och uppsagda hyresavtal.

Dashboard image

Fokus

Hyresbortfall, ekonomi, prognos

Vem tittar på den?

CFO, VD, controller, förvaltare

Hur ofta?

Månadsvis

Genom att erbjuda denna insikt kan användaren få en mer heltäckande bild av den ekonomiska situationen och ta mer välgrundade beslut.

Med denna information kan beslutsfattare planera och anpassa sina strategier för att minimera risken för hyresbortfall och maximera intäkterna på lång sikt. Därigenom kan dashboarden fungera som ett viktigt verktyg för att säkerställa en hållbar och lönsam fastighetsförvaltning.

System

Den här dashboarden kan användas genom att till exempel koppla på något av följande system:

Integration logotype

Akribi

Officiell samarbetspartner

Fler mätvärden och nyckeltal inom Ekonomi

Bläddra bland alla
Dashboard Image
Ekonomi

Bokfört och prognostiserat hyresbortfall

Dashboarden ger användaren en översikt över både bokfört och prognostiserat hyresbortfall, där det prognostiserade hyresbortfallet visar hur det förväntas se ut framåt med befintliga kommande och uppsagda hyresavtal.

Homepal

Det enda BI-verktyget framtaget för fastighetsbranschen

Homepal är ett verktyg för uppföljning och rapportering som är specialbyggt för medarbetare på fastighetsbolag. Med Homepal börjar du aldrig från noll, utan med nyckeltal som redan är beräknade och dashboards som redan är uppbyggda – som du sedan kan modifiera precis som du vill, helt utan hjälp av konsulter.

Sortiment av nyckeltal och mätvärden

Aktivera färdiga mätvärden och nyckeltal med ett enkelt klick från vårt sortiment.

Enhetlig datastruktur

Din data kopplas till en branschspecifik och beprövad datamodell för en enhetlig analysmiljö.

Oändlig skalbarhet

Bjud in så många användare som behövs från er organisation utan begränsningar.

Psst... Vad väntar du på?
Boka demo