Meta Pixel

Boka demoLogga in

Mätvärden och nyckeltal

Följ upp de mätvärden och nyckeltal som betyder mest
inom hållbarhet

Ge dina team möjlighet att övervaka de mätvärden och KPI:er de behöver, allt på ett ställe.

Automatiserade direkt i verktyget

Hållbarhet

Andel gröna m² av uthyrda m²

Visar andel kvadratmetrar med gröna avtal av total uthyrd yta för en specificerad tidpunkt.

Exempel på dashboards från dina branschkollegor där dessa nyckeltal och mätvärden används

Bläddra bland alla
Dashboard Image
Hållbarhet

Benchmarking av energianvändning

Dashboard som hjälper dig som ansvarig för energianvändning att identifiera de fastigheter som använder mest energi i beståndet på ett jämförbart sätt.

Dina branschkollegor är våra kunder

Bläddra bland tusentals förbyggda mätvärden

Bläddra i vårt verktygs katalog av nyckeltal och mätvärden för att direkt aktivera (eller beställa) det du är intresserad av att följa upp.

Samla alla dina mätvärden på ett och samma ställe

Bygg dashboards snabbare än någonsin genom att välja mellan tusentals kombinationer av färdigbyggda mätvärden, nyckeltal och visualiseringstyper.

Skapa anpassade nyckeltal för utvalda datakällor

Skapa anpassade nyckeltal inom ekonomi genom att definiera standardiserade uträkningar för dina olika konton och kontoplaner.

Homepal

Det enda BI-verktyget framtaget för fastighetsbranschen

Homepal är ett verktyg för uppföljning och rapportering som är specialbyggt för medarbetare på fastighetsbolag. Med Homepal börjar du aldrig från noll, utan med nyckeltal som redan är beräknade och dashboards som redan är uppbyggda – som du sedan kan modifiera precis som du vill, helt utan hjälp av konsulter.

Sortiment av nyckeltal och mätvärden

Aktivera färdiga mätvärden och nyckeltal med ett enkelt klick från vårt sortiment.

Enhetlig datastruktur

Din data kopplas till en branschspecifik och beprövad datamodell för en enhetlig analysmiljö.

Oändlig skalbarhet

Bjud in så många användare som behövs från er organisation utan begränsningar.

Psst... Vad väntar du på?
Boka demo