Meta Pixel
  • Dashboards

   Bläddra bland våra exempel på dashboards

   BeståndetEkonomiHållbarhetTeknisk förvaltningUthyrning
  • Mätvärden och nyckeltal

   Bläddra bland våra automatiska bearbetningar


Boka demoLogga in
Integration logotype

WSP DeDU

DeDU är ett heltäckande tekniskt förvaltningssystem som bland annat innehåller ärendehantering, tillsyn och skötsel, ronderingar, felanmälan, nyckelutlåning, bevakning av garantitider och avtal, myndighetsbesiktningar, mediauppföljning, lägenhetsbesiktningar med mera. Bland användarna finns allt från kommuner och landsting till privata fastighetsbolag, entreprenörer, industri- och energibolag.

Med Homepal kan du på ett enkelt och överskådligt sätt konsumera data från DeDU i dashboards och göra analyser av exempelvis energiförbrukning och ärenden.


Läs mer: https://www.wsp.com/sv-se/tjanster/fastighetssystem-dedu

Dashboards för dig som använder WSP DeDU

Dashboard Image
Teknisk förvaltning

Uppföljning av servicegaranti

Som ansvarig för att följa upp servicegarantin förväntas jag skapa engagemang och dialog för att öka servicegarantin så att hyresgästerna får service i världsklass.

Med Homepal
 • Områdesspecifika dashboards som publiceras på intranät, mail eller TV-skärmar för att öka engagemanget
 • Underlag för att ha en konstruktiv dialog med medarbetare som inte lever upp till målen
 • Trend av arbetet med servicegaranti för att följa upp effekten av våra insatser

 • Utan Homepal
 • Informationen om servicegarantin når inte ut till medarbetarna som gör jobbet
 • Avsaknad av material till medarbetarsamtal
 • Avsaknad av trender för att säkerställa att våra satsningar ger effekt
 • Psst... Vad väntar du på?
  Boka demo