Meta Pixel

Boka demoLogga in
Ekonomi

Kostnadsuppföljning för distriktschefer

Dashboard som hjälper dig som distriktschef att säkerställa att fastigheterna som du ansvarar för har kostnader som ligger i nivå med budget.

Dashboard image

Fokus

Utfall, Budget, Fastighet, Kategorier, Konton, Översikt

Vem tittar på den?

Förvaltningschef, Distriktschef, Teknisk förvaltning

Hur ofta?

Månadsvis

Dashboarden är byggd och designad för att enkelt säkerställa att fastigheterna som du ansvarar för har kostnader som ligger i nivå med budget. I dashboarden går det att djupdyka för att identifiera var specifika fastigheter avviker mot budget.

BlogPostThumbnail Image

Våra smarta filter ger dig sömlös analys och kraftfull insikt

Alla dashboards är utrustade med smarta filter i Homepals applikation, vilket ger dig den enkelhet som du saknar i nuvarande system för att anlysera specifika segment och perioder.

Våra filter gör det möjligt att snabbt visa din dashboards nyckeltal och mätvärden för segment så som fastighet, stadsdel eller område, allt inom valbar tidsperiod. Det går även att analysera efter icke-geografiska segment, så som resurs, leverantör eller kategori. Allt är anpassningsbart efter dina behov.

System

Den här dashboarden kan användas genom att till exempel koppla på något av följande system:

Vill du lära dig mer om den här dashboarden? Bli kontaktad!