Energi

Benchmarking av energianvändning

Dashboard som hjälper dig som ansvarig för energianvändning att identifiera de fastigheter som använder mest energi i beståndet på ett jämförbart sätt.

  • Fokusområde

    Minskad energianvändning, Jämförelse, Energislag

  • Vem tittar på den?

    Ansvarig för energianvändning

  • Hur ofta?

    Månadsvis

Dashboarden är byggd och designad för att jämföra energianvändningen mellan olika fastigheter för att identifiera förbättringsmöjligheter och effektiviseringar.

Dashboarden ger även insikt i trenden för energianvändning mellan olika energislag för specifika fastigheter av intresse. Utifrån dashboarden går det att skapa bevakningar på fastigheter med en för hög användning för att säkerställa att era insatser ger effekt över tid.

Här är några exempel på system som kan anslutas för att aktivera den här dashboarden i Homepal:

Se dashboarden live

Vi har fyllt den här dashboarden med påhittad live-data. Ta dig en titt för att skapa dig en uppfattning om hur den hade kunnat hjälpa dig och ditt team.

Öppna

Vill du lära dig mer om den här dashboarden? Bli kontaktad!
Homepal kommer endast att använda din information för att eventuellt kontakta dig om relevant innehåll, uppdateringar och produktnyheter. Du kan avbryta detta när som helst.