Boka demoLogga in

Homepal VS Stratsys

 • Amanda Forssberg
  Amanda Forssberg

  2024-06-17 • 4 minuters läsning

Vad är skillnaden på Homepal och Stratsys? Behöver du båda? Eller räcker det med ett system? Vad är de huvudsakliga funktionerna och hur skiljer de sig?

Dashboard Image

Homepal

Homepal är ett Business Intelligence-verktyg speciellt utformat för fastighetsbolag. Verktyget samlar in och visualiserar stora mängder fastighetsdata och hjälper på så sätt medarbetare på fastighetsbolag att fatta datadrivna beslut. Homepal är experter på fastighetsbranschen och har enbart fastighetsbolag som kunder. 

I Homepal finns färdigberäknade nyckeltal och färdigbyggda dashboards som kan aktiveras med ett klick. Du kan göra ändringar med några knapptryck, helt utan teknisk kompetens eller kodningskunskaper. 

Datan i Homepal uppdateras varje natt och Homepal ser dessutom till att den innovation och framdrift som sker hos en kund också delas till alla. På så sätt behöver inte fastighetsbolagen själva ta ansvar för att deras uppföljning ligger i framkant - det är ett ansvar vi tar tillsammans, helt utan extra kostnad. 

Exempel på funktioner i Homepal

1. Dataanalys och visualisering:

 • Samlar automatiskt in stora mängder data från underliggande system som fastighetssystem, ekonomisystem, energiuppföljningssystem och så vidare.

 • Flexibel visualisering och greppbar presentation av data på ett tydligt och användbart sätt.

2. Prognoser och beslutsstöd:

 • Använder historiska data för att skapa prognoser inom vissa områden. 

 • Tillhandahåller beslutsstöd för optimering av verksamheten.

3. Analys och planering

 1. Hjälper fastighetsbolag att identifiera vilka fastigheter som presterar bäst och vilka som kan behöva åtgärder.

 2. Stödjer strategisk planering av personal och resurser

4. Benchmarking:

 • Utför analyser för att jämföra hur en fastighet presterar jämfört med andra, likvärdiga fastigheter inom beståndet.

5. Rapporter och insikter:

 • Genererar detaljerade rapporter som kan användas för att informera ledning och styrelse om beståndet.

 • Ger insikter som kan användas för att förbättra verksamhetens effektivitet och lönsamhet.

Målgrupp

Fastighetsbolag och förvaltningsbolag.

Sammanfattning av Homepal

Homepal är ett kraftfullt verktyg för fastighetsbranschen som fokuserar på att tillhandahålla djupa insikter och analysmöjligheter. Det hjälper fastighetsbolag och förvaltare att fatta bättre beslut genom att erbjuda verktyg för dataanalys, prognoser, optimering och marknadsanalys. Genom att använda Homepal kan fastighetsbolag förbättra sin verksamhet, öka lönsamheten och fatta mer informerade strategiska beslut.


Stratsys

Stratsys är ett molnbaserat system för verksamhetsstyrning som används för att effektivisera och följa upp planering, målstyrning, riskhantering och åtgärdshantering inom organisationer. Systemet är utformat för att hjälpa företag och offentliga organisationer att hålla koll på sina mål och aktiviteter på ett strukturerat sätt.

En smidig funktion hos Stratsys är dess förmåga att integrera olika verksamhetsområden, vilket ger en helhetsbild av organisationens prestationer och möjligheter till förbättring. Stratsys är möjligt att anpassa efter specifika behov och krav hos olika organisationer.

Exempel på funktioner i Stratsys

 1. Planering:

 • Hjälper organisationer att definiera och kommunicera strategiska mål.

 • Stödjer utvecklingen av långsiktiga planer och strategier.

2. Målstyrning och uppföljning:

 • Underlättar för att sätta upp och följa upp specifika mål och nyckeltal.

 • Ger verktyg för att utvärdera måluppfyllelse och identifiera förbättringsområden.

3. Riskhantering:

 • Möjliggör identifiering, bedömning och hantering av risker inom organisationen.

 • Tillhandahåller verktyg för att skapa riskrapporter och riskanalyser.

4. Åtgärdshantering:

 • Stödjer planering och uppföljning av åtgärder och aktiviteter.

 • Säkerställer att aktiviteter genomförs enligt plan och tidsram.

5. Rapportering och analys:

 • Genererar detaljerade rapporter för att ge insikter i organisationens prestationer.

 • Erbjuder avancerade analysverktyg för att identifiera trender och mönster.

Målgrupp

Stratsys riktar sig till en bred målgrupp som inkluderar:

1. Företag: Små, medelstora och stora företag som behöver förbättra sin strategiska styrning och uppföljning.

2. Offentliga Organisationer: Kommuner, regioner och statliga myndigheter som vill effektivisera sin verksamhetsstyrning.

3. Icke-vinstdrivande Organisationer: Ideella organisationer som behöver strukturera och följa upp sina strategiska mål och aktiviteter.

Sammanfattning av Stratsys

Stratsys är ett verktyg för verksamhetsstyrning som hjälper organisationer att effektivt hantera sina mål och aktiviteter. Systemet erbjuder funktioner för planering, målstyrning, riskhantering, åtgärdshantering och rapportering, vilket gör det till ett bra verktyg för företag och offentliga organisationer.


Sammanfattning av hur Homepal och Stratsys skiljer sig

Homepal är ett specialiserat BI-verktyg för fastighetsbolag som fokuserar på dataanalys, prognoser och marknadsanalys för att förbättra verksamhetens effektivitet och lönsamhet. Homepal automatiserar verksamhetsuppföljningen och sparar massor av tid för fastighetsbolagens medarbetare. Stratsys, å andra sidan, är ett allmänt verktyg för verksamhetsstyrning som används av alla möjliga företag och organisationer för att hantera målstyrning, riskhantering och åtgärdshantering.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Senaste inlägg

VideoThumbnail Image
Insights

Hur sunk cost fallacy kostar miljoner för fastighetsbolag (och hur du undviker det)